Như đã thông báo trước đó, Money Lover sẽ chỉ duy trì một phiên bản duy nhất trên nền tảng iOS, thay vì hai bản gồm Money Lover và Money Lover + như hiện nay.

Bản cuối cùng của Money Lover + là bản 5.7.8 được phát hành vào đầu tháng 8/2020.

Khuyến nghị của team Money Lover Chúng tôi khuyến nghị khách hàng đang sử dụng Money Lover+ tải và đăng nhập tài khoản trên ứng dụng Money Lover.

  • Do 2 phiên bản dùng chung cơ sở dữ liệu nên nên mọi dữ liệu của bạn sẽ được đồng bộ và sử dụng trên app Money Lover.
  • Sau khi đăng nhập, tài khoản của bạn mặc định là trạng thái PREMIUM.
  • Các Icon bạn đã sở hữu vẫn sử dụng bình thường.
  • Dịch vụ Thuê bao Ví Liên Kết đã đăng kí vấn sử dụng bình thường trên phiên bản Money Lover.

Chuyển đổi như thế nào?

  • Bạn cần ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU lên hệ thống của Money Lover. Hãy chắc chắn là không gỡ ứng dụng trước khi đồng bộ thành công.
  • Tải và đăng nhập bằng tài khoản của bạn với app Money Lover duy nhất trên Appstore.
  • Sau khi đăng nhập thành công và đảm bảo dữ liệu đã được chuyển sang app mới, bạn có thể xoá bản Money Lover+.

ĐỒng bộ ví

Nếu khách hàng không chuyển đổi thì sao?

  • Khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng như bình thường nhưng không được cập nhật phiên bản mới gồm vá lỗi hoặc nâng cấp nếu không chuyển sang bản Money Lover.
  • Dịch vụ thuê bao Ví Liên Kết vẫn tiếp tục gia hạn tự động với khách hàng đang sử dụng.
  • Money Lover vẫn trả lời/ hỗ trợ bạn qua email/ chat nhưng sẽ có thể yêu cầu bạn chuyển đổi sang phiên bản mới để nhận bản cập nhật/ sửa lỗi.