Money Lover có một số tính năng giúp bạn quản lí và ghi chép chi tiêu cũng như sử dụng ứng dụng thuận tiện hơn. Để kích hoạt các tính năng này, bạn hãy đi một lượt các chức năng có trong phần Cài đặt của Money Lover nhé.

Hiển thị.

  1. Cách hiển thị số tiền.
  2. Chọn ngôn ngữ: Hiện nay Money Lover đang hỗ trợ trên 30 ngôn ngữ thông dụng.
  3. Định dạng hiển thị ngày tháng.
  4. Các chức năng hỗ trợ khác như: chọn ngày đầu tháng, đầu tuần.
Tùy chỉnh cách hiển thị số tiền

Hệ thống

  1. Đặt mã PIN: Đặt mật khẩu cho ứng dụng, đảm bảo quyền riêng tư của bạn.
  2. Nhắc thêm giao dịch hàng ngày: Nhắc nhở bạn ghi chép hàng ngày vào đúng thời gian bạn đã chọn.
Chọn thời điểm nhắc nhở ghi chép các thu chi

Cơ sở dữ liệu

Đây là phần quan trọng giúp bạn bảo vệ các ghi chép về chi tiêu của mình, tránh việc mất mát đáng tiếc. Money Lover hỗ trợ người dùng tự động sao lưu dữ liệu lên hệ thống của chúng tôi hoặc tiến hành sao chép vào lưu trữ bằng tay và chia sẻ lên Dropbox hay lưu trữ trên email.

Chức năng cơ sở dữ liệu

Một số chức năng đáng chú ý:

  1. Bật đồng bộ: cho phép đồng bộ dữ liệu của bạn lên hệ thống lưu trữ, giúp bạn dễ dàng quản lí và ghi chép chi tiêu của mình trên nhiều thiết bị, giảm thiểu việc mất dữ liệu.
  2. Khôi phục dữ liệu/ Sao lưu dữ liệu: thực hiện sao lưu dữ liệu thủ công và lưu lại trên máy.
  3. Cập nhật tỉ giá: cập nhật các tỉ giá các đồng tiền (Chức năng đang được thử nghiệp trong mục Công cụ).

Xem thêm:

1.Hướng dẫn đồng bộ, sao lưu và khôi phục dữ liệu trên Money Lover.
2.Xuất các báo cáo về chi tiêu và thu nhập ra excel hoặc CSV trên Android.