Posts tagged with nói dối


Từ bé bạn đã được bố mẹ dạy "nói dối là không tốt", bạn biết điều đấy. Bạn biết dối trá sẽ gây những hậu quả khôn lường, câu chuyện cậu bé chăn cừu vẫn còn nhớ như in. Nhưng, lớn rồi, bạn gặp nhiều câu chuyện nói dối giúp ích khiến cho bạn bị hoang mang và bạn lại nói dối, thậm chí thường xuyên hơn để đánh lừa…