Posts tagged with Ngân sách


Để có thể kiểm soát chi tiêu của bản thân, bạn cần biết tháng trước, tuần trước mình đã tiêu những gì để có thể giới hạn ngân sách chi tiêu cho bản thân một cách phù hợp. Nhằm giúp người dùng dễ hình dung các khoản chi tiêu trước đó của mình, Money Lover cung cấp tính năng "Báo cáo" đơn giản và trực quan. 1. Xem báo cáo…