Làm triệu phú không khó nếu bạn biết cách chi tiêu hợp lý.

Tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm!
Lời khuyên được lặp đi lặp lại nhưng bạn vẫn không biết cách làm thế nào để mà tiết kiệm để trở thành triệu phú được ?
Đơn giản lắm! Chỉ 2$ tương đương với 45.000 VNĐ mỗi ngày là bạn có thể trở thành triệu phú ở tuổi 65 rồi.

Đừng quên ghi lại tiết kiệm của mình với Money Lover nhé !

Nguồn: http://www.businessinsider.com/