Là một người sành sỏi trong các vấn đề về công nghệ và nắm bắt rất nhạy thông tin cũng như các tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ điện tử. Song chắc hẳn không phải ai trong số chúng ta cũng biết về lượng điện tiêu thụ mỗi năm của các thiết bị điện tử đó.

Đặt trong bối cảnh nhà nhà lo lắng tìm cách tiết kiệm điện, hôm nay Money Lover dành tặng các bạn Infographic lượng tiền điện tiêu thụ mỗi năm của các thiết bị điện tử hay sử dụng để cùng đọc và để xác định ngân sách cũng như kế hoạch chi tiêu trong tương lai bạn nhé!

thiết bị điện tử
giao diện đăng nhập
giao diện đăng nhập
giao diện đăng nhập
giao diện đăng nhập
giao diện đăng nhập
giao diện đăng nhập
giao diện đăng nhập
giao diện đăng nhập


Money Lover - Giúp bạn quản lý chi tiêu hiệu quả