Để hiển thị ví trên thanh trạng thái (status bar), bạn vào menu Cài đặt (Settings)

Chọn tạo shortcut từ menu lựa chọn của víSau đó chọn mục "Hiển thị ví trên thanh trạng thái" và tích vào ví bạn hay ghi chép chi tiêu nhất.

Chọn Hiển thị ví trên thanh trạng tháiKhi đó, bạn có thể hình thấy ví này chỉ bằng cách vuốt từ trên màn hình xuống.

Ví hiển thị  trên thanh trạng tháiĐể chọn tắt hiển thị ví trên thanh trạng thái, bạn chỉ cần làm theo các bước trên và bỏ chọn tên ví hiện lên thanh trạng thái.

Xem thêm hướng dẫn tạo giao dịch tại:

Các cách để rút ngắn thời gian ghi chép chi tiêu với Money Lover