Mục đích sử dụng của Ví (Wallet)

Tính năng Ví (Wallet) trong Money Lover sẽ giúp bạn quản lý nhiều khoản tiền tương ứng ngoài thực tế.

Trong thực tế, khi chi tiêu chúng ta luôn phân chia tổng tiền thực tế thành nhiều khoản tiền khác nhau. Khoản tiền đó có thể là các tài khoản ngân hàng khác nhau, hoặc có thể là các khoản chi tiêu theo mục đích sử dụng khác nhau như chi tiêu cá nhân, chi tiêu cho gia đình, con cái,... Ví (Wallet) trong Money Lover chính là tính năng giúp bạn thực hiện việc phân chia & quản lý này.

Ví dụ về cách sử dụng Ví (Wallet)

Cách sử dụng Ví cũng khá đa dạng. Nhiều người dùng của Money Lover chủ động nghĩ ra những cách sử dụng rất sáng tạo dựa vào tư duy quản lý chi tiêu của họ trong thực tế.

Bạn có thể thêm nhiều ví tương ứng với nhiều khoản tiền, ví dụ như bên dưới:

alt

Như ví dụ trên, bạn có thể thấy người dùng này tạo 3 ví tương ứng với 3 khoản tiền:
1. Khoản tiền trong tài khoản ngân hàng 01
2. Khoản tiền trong tài khoản ngân hàng 02
3. Khoản tiền trong ví tiền mặt

Ngoài ra, cũng có những người dùng tạo ví theo mục đích sử dụng:

alt

Theo tư duy này, người dùng đã tạo 3 ví dựa theo 3 khoản chi tiêu của họ trong thực tế:
1. Khoản chi tiêu cho sinh hoạt chung trong gia đình
2. Khoản chi tiêu cá nhân
3. Khoản chi tiêu cho công việc

Phương pháp chung đều là tạo thêm ví dựa trên những khoản tiền đã phân chia trong thực tế. Bằng cách này, việc thống kê chi tiêu trong 1 tháng sẽ rõ ràng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Để tạo thêm ví, bạn cần nâng cấp lên Money Premium. Money Lover cung cấp bản Premium trọn đời cho người dùng với mức chi phí rẻ nhất, thay vì yêu cầu bạn phải trả phí hàng tháng.

Hãy bắt đầu khởi tạo thêm ví và quản trị các khoản tiền của bạn ngay trên Money Lover!