Để tạo shortcut ở màn hình chính (Home Screen), bạn vào menu và chọn phần tên ví để mở danh sách các ví, sau đó chọn icon ba chấm để nhìn thấy các lựa chọn của ví bạn cần, và chọn "Tạo icon trên màn hình home".

Chọn tạo shortcut từ menu lựa chọn của ví


Khi app hiện thông báo "Tạo shortcut thành công", bạn sẽ nhìn thấy icon của ví đó trên màn hình chính.

Icon Ví hiện lên màn hình


Khi có sẵn icon của ví thường dùng trên màn hình, bạn có thể mở ví này ngay từ màn hình, tiết kiệm được thời gian và nhiều bước cho bạn!

Mở Ví từ icon trên màn hìnhXem thêm
Các cách để rút ngắn thời gian ghi chép chi tiêu với Money Lover