Báo cáo là một trong những tính năng nổi bật nhất của app Money Lover.

Với nhiều điều chỉnh ở bản 8.0 lần này, việc theo dõi tổng quan tình hình thu-chi của bản thân sẽ trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Cùng theo dõi cách sử dụng chi tiết tính năng này ngay thôi nào😉

I. Tổng quan báo cáo

Với chức năng "Global category" ở bản 8.0, bạn có thể theo dõi báo cáo thu chi trên tất cả các ví hoặc trên từng ví riêng lẻ. Để làm điều này, bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Vào màn hình Tổng quan báo cáo:

Bạn có thể vào màn hình Tổng quan báo cáo bằng 2 cách:

Cách 1: Tại màn hình Sổ giao dịch, chọn “Xem báo cáo cho giai đoạn này".

man-hinh-so-giao-dich

Cách 2: Tại màn hình Tổng quan, chọn nút “Xem báo cáo".

xem-bao-cao-tu-man-tong

Bước 2: Xem chi tiết báo cáo:

Tại màn hình Tổng quan báo cáo, bạn có thể lựa chọn loại ví để xem báo cáo thông qua nút lựa chọn ví. Bạn có thể lựa chọn xem báo cáo thu chi của tất cả các ví hoặc của từng ví riêng lẻ.

tong-quan-bao-cao

Màn hình Tổng quan báo cáo của tất cả các ví.

chon-vi

Chọn vào "Tất cả các ví" ở màn tổng quan báo cáo để chỉnh sửa ví muốn xem.

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các khoảng thời gian để xem báo cáo như: Ngày, Tuần, Tháng, Quý, Năm, Tất cả hoặc 1 Khoảng thời gian tuỳ chỉnh theo mong muốn của bạn.

chon-thoi-gian-xem-bao-cao

Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian hiển thị báo cáo.

Bước 3: Theo dõi báo cáo tổng quan của các ví theo từng khoảng thời gian

a) Tất cả các ví, ví cơ bản, ví liên kết

Tại màn hình tổng quan báo cáo, nếu bạn chọn Tất cả các ví, ví cơ bản hoặc ví liên kết, app sẽ hiển thị các thông tin ví tại khoảng thời gian đã chọn:

 • Số dư đầu: (= Tổng số tiền thu - Tổng số tiền chi), từ đầu đến trước khoảng thời gian đang chọn.
 • Số dư cuối: (= Tổng số tiền thu - Tổng số tiền chi), từ đầu đến khoảng thời gian đang chọn.
 • Số tiền và biểu đồ cột thể hiện thu nhập ròng.
 • Số tiền và biểu đồ tròn thể hiện Khoản chi, Khoản thu.
 • Số tiền nợ.
 • Số tiền cho vay.
 • Số tiền khác: tổng số tiền của các giao dịch không tính vào báo cáo.

tong-bao-cao

Full màn tổng quan báo cáo.

b) Ví tiết kiệm

Tại màn hình tổng quan báo cáo, nếu bạn chọn ví tiết kiệm (đổi ở nút "tất cả các ví"), app sẽ hiển thị các thông tin của ví tiết kiệm tại khoảng thời gian đã chọn:

 • Mục tiêu tiết kiệm.
 • Ngày kết thúc tiết kiệm.
 • Số tiền đã tiết kiệm được đến hiện tại.
 • Số tiền cần tiết kiệm thêm để đạt được mục tiêu.
 • Thanh trạng thái hiển thị tỉ lệ số tiền đã tiết kiệm được so với mục tiêu.
 • Biểu đồ thể hiện số tiền thu chi của ví tiết kiệm.
 • Tiền vào: Tổng số tiền nhận vào ví tiết kiệm.
 • Tiền ra: Tổng số tiền đã chi tại ví tiết kiệm.

vi-tiet-kiem

c) Ví tín dụng

Tương tự, nếu bạn chọn ví tín dụng, app sẽ hiển thị các thông tin của ví tín dụng tại khoảng thời gian đã chọn như sau:

 • Số dư của ví tín dụng.
 • Mức tín dụng có sẵn.
 • Hạn mức tín dụng của ví tín dụng.
 • Dòng tiền vào, dòng tiền ra của ví tín dụng.
 • Số tiền đã chi của ví tín dụng.
 • Biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ chi tiêu của các nhóm tại ví tín dụng.
 • Số tiền khác: tổng số tiền của các giao dịch không tính vào báo cáo.

vi-tin-dung

II. Thu nhập ròng

“Thu nhập ròng" là số tiền của giao dịch thu (tính vào báo cáo) trừ đi số tiền bạn đã chi (tính vào báo cáo) trong khoảng thời gian đã chọn.

Bước 1: Vào màn hình chi tiết thu nhập ròng

Từ màn hình Tổng quan báo cáo, bạn có thể xem chi tiết thu nhập ròng bằng cách chọn nút "Xem chi tiết" tại khu vực thu nhập ròng như ảnh dưới.

thu-nhap-rong

Lúc này, app sẽ hiển thị màn hình chi tiết thu nhập ròng theo ví và khoảng thời gian đã chọn ở màn hình Tổng quan.

chi-tiet-thu-nhap-rong

Tại màn hình chi tiết thu nhập ròng, bạn có thể theo dõi:

 • Tổng số tiền thu nhập ròng của khoảng thời gian mà bạn chọn.
 • Biểu đồ thể hiện số tiền của các giao dịch thu-chi tính vào báo cáo theo từng khoảng thời gian nhỏ hơn.
 • Chi tiết số tiền của các giao dịch thu-chi tính vào báo cáo và số tiền thu nhập ròng theo từng khoảng thời gian nhỏ hơn.

Bước 2: Thay đổi khoảng thời gian của báo cáo thu nhập ròng

Để có thể thay đổi khoảng thời gian của báo cáo chi tiết thu nhập ròng theo: Ngày, Tuần, Tháng, Quý, Năm,… bạn chọn vào biểu tượng Lịch ở phía trên góc phải màn hình.

sua-thoi-gian-thu-nhap-rong

Bước 3: Xem chi tiết giao dịch thu chi tính vào báo cáo theo từng khoảng thời gian

Ngoài ra, bạn có thể xem chi tiết các giao dịch thu chi tính vào báo cáo theo từng khoảng thời gian nhỏ hơn, bằng cách chọn vào vùng chi tiết thu nhập ròng của khoảng thời gian đó.

xem-thoi-gian-thu-nhap-rong

Ví dụ về thu-chi theo giai đoạn từ ngày 4 đến ngày 9 tháng này. Nhấp vào để thấy chi tiết hơn (như màn dưới).

xem-giao-dich-thu-nhap-rong

Chi tiết các giao dịch thu-chi tính vào báo cáo trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 9 của tháng.

III. Chi tiết khoản chi

Bước 1: Vào màn hình chi tiết khoản chi

Từ màn hình Tổng quan báo cáo, bạn có thể xem chi tiết khoản chi bằng cách chọn nút “Xem chi tiết” tại khu vực khoản chi.

xem-khoan-chi

Tại màn hình chi tiết khoản chi, bạn có thể lựa chọn hiển thị báo cáo theo dạng biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột. Bạn cũng có thể thay đổi các khoảng thời gian xem báo cáo (xem hình dưới).

chi-tiet-khoan-chi

Bước 2: Theo dõi báo cáo chi tiết khoản chi theo dạng biểu đồ tròn

Khi theo dõi báo cáo chi tiết khoản chi theo dạng biểu đồ tròn, bạn có 2 lựa chọn xem báo cáo:

2.1. Xem báo cáo khi gộp nhóm con vào trong nhóm cha: Lúc này, app sẽ hiển thị số tiền cũng như tỉ lệ phần trăm khoản chi của từng nhóm cha so với tổng cộng khoản chi trong khoảng thời gian của báo cáo.

2.2. Xem báo cáo khi không gộp nhóm con vào trong nhóm cha: Lúc này, app sẽ không biệt mức cha con của các nhóm mà hiển thị tất cả các nhóm ngang nhau. Báo cáo sẽ hiển thị số tiền cũng như tỉ lệ phần trăm khoản chi của các nhóm so với tổng cộng khoản chi trong khoảng thời gian của báo cáo.

Bạn cần chọn vào biểu tượng gom nhóm con vào nhóm cha hoặc không gom nhóm con vào nhóm cha để có thể xem báo cáo.

khoan-chi-theo-nhom-cha-con

Biểu tượng tất cả các nhóm ngang hàng (màu da cam) và phân chia nhóm theo cha-con (màu xanh).

Khi chọn xem báo cáo theo dạng biểu đồ tròn, bạn sẽ có các thông tin sau:

- Tổng cộng: là tổng số tiền các khoản chi tính vào báo cáo trong khoảng thời gian đã chọn.

- Trung bình hàng ngày: số tiền bạn đã chi trung bình mỗi ngày.

- Biểu đồ tròn: thể hiện tỉ lệ % khoản chi của các nhóm so với tổng cộng khoản chi trong khoảng thời gian đã chọn.

- Số tiền đã chi cho từng nhóm trong khoảng thời gian đã chọn.

Tiếp theo, bạn có thể xem báo cáo chi tiết của từng nhóm, bằng cách chọn vào nhóm đó trên màn hình chi tiết khoản chi.

chon-nhom-khoan-chi

Chọn nhóm muốn xem báo cáo chi chi tiết.

Tại màn hình báo cáo theo nhóm, bạn có thể theo dõi báo cáo theo 2 dạng: Biểu đồ cột hoặc biểu đồ tròn.

Nếu chọn xem biểu đồ tròn, (lưu ý, biểu đồ tròn chỉ xem được khi nhóm đang xem báo cáo có chứa các nhóm con, và những nhóm con này phải phát sinh giao dịch chi), bạn sẽ có các thông tin sau:

 • Tổng cộng: là tổng số tiền đã chi cho nhóm trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Trung bình hàng ngày: là trung bình số tiền đã chi cho nhóm đó mỗi ngày.
 • Biểu đồ tròn: thể hiện % khoản chi của các nhóm con so với tổng khoản chi của nhóm cha trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Số tiền chi tiêu của từng nhóm con.

bieu-do-tron

Màn hình báo cáo theo nhóm dưới dạng dạng biểu đồ tròn.

Tương tự biểu đồ tròn, biểu đồ dạng cột cũng có các thông tin sau:

 • Tổng cộng: là tổng số tiền đã chi cho nhóm trong khoảng thời gian đã chọn, ví dụ tháng trước, tháng này,...
 • Trung bình hàng ngày: là trung bình số tiền đã chi thực tế cho nhóm đó mỗi ngày.
 • Biểu đồ cột: thể hiện mức chi cho nhóm theo các khoảng thời gian nhỏ hơn, ví dụ từ ngày 1 đến ngày 3 của tháng đó.
 • Mức chi của nhóm đó theo các khoảng thời gian chia giống ở biểu đồ cột bên trên (Bạn có thể xem chi tiết các khoản chi bằng cách ấn chọn vào khoảng thời gian đó).

bieu-do-cot

Màn hình báo cáo theo nhóm xem theo dạng cột.

Bước 3: Theo dõi báo cáo chi tiết khoản chi theo dạng biểu đồ cột

Tại màn hình Chi tiết khoản chi, chọn biểu tượng biểu đồ cột để có thể xem báo cáo khoản chi theo dạng biểu đồ cột. Bạn cũng có thể thay đổi các khoảng thời gian của báo cáo bằng cách chọn biểu tượng lịch.

bieu-do-cot-chi-tiet

Chọn biểu tượng biểu đồ cột để theo dõi Chi tiết khoản chi.

Để xem chi tiết các giao dịch chi một khoảng thời gian, bạn chọn vào khoảng thời gian đó. App sẽ hiển thị danh sách giao dịch chi trong khoảng thời gian đã chọn.

bieu-do-cot-chi-tiet-theo-thoi-gian

Chọn khoảng thời gian để xem danh sách các giao dịch chi cụ thể.

Lúc này app sẽ hiển thị danh sách các danh sách giao dịch chi trong khoảng thời gian đã chọn.

bieu-do-cot-chi-tiet-theo-thoi-gian

Danh sách các khoản chi trong khoảng thời gian đã chọn ở trên, ví dụ khoảng thời gian từ ngày 1-3 tháng 9.

IV. Chi tiết khoản thu

Bước 1: Vào màn hình chi tiết khoản thu

Từ màn hình Tổng quan báo cáo, bạn có thể xem chi tiết khoản thu bằng cách chọn nút “Xem chi tiết” tại khu vực khoản thu.

bao-cao-khoan-thu

Tại màn hình chi tiết khoản thu, bạn có thể lựa chọn hiển thị báo cáo theo dạng biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột. Bạn cũng có thể thay đổi các khoảng thời gian của báo cáo.

bao-cao-khoan-thu-chi-tiet

Bước 2: Theo dõi báo cáo chi tiết khoản thu theo dạng biểu đồ tròn

Khi theo dõi báo cáo chi tiết khoản thu theo dạng biểu đồ tròn, bạn có 2 lựa chọn xem báo cáo:

2.1. Xem báo cáo khi gộp nhóm con vào trong nhóm cha: Lúc này, app sẽ hiển thị số tiền cũng như tỉ lệ phần trăm khoản thu của từng nhóm cha so với tổng cộng khoản thu trong khoảng thời gian của báo cáo.

2.2. Xem báo cáo khi không gộp nhóm con vào trong nhóm cha: Lúc này, app sẽ không biệt mức cha con của các nhóm mà hiển thị tất cả các nhóm ngang nhau. Báo cáo sẽ hiển thị số tiền cũng như tỉ lệ phần trăm khoản thu của các nhóm so với tổng cộng khoản thu trong khoảng thời gian của báo cáo.

bao-cao-khoan-thu-theo-nhom-cha-con

Bạn cần chọn vào biểu tượng không gộp nhóm (màu cam) hoặc xem theo nhóm cha-con (màu xanh) để có thể xem báo cáo.

Khi bạn xem báo cáo chi tiết khoản thu theo biểu đồ tròn, bạn có thể theo dõi thông tin các khoản thu trong khoảng thời gian bạn đã chọn, bao gồm:

 • Tổng cộng: là tổng số tiền các khoản thu tính vào báo cáo trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Biểu đồ tròn: thể hiện tỉ lệ % khoản thu của các nhóm so với tổng cộng khoản thu trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Số tiền đã thu của từng nhóm trong khoảng thời gian đã chọn.

Tiếp theo, bạn có thể xem báo cáo chi tiết của từng nhóm, bằng cách chọn vào nhóm đó trên màn hình chi tiết khoản thu.

chon-nhom-xem-bao-cao-thu

Ấn chọn nhóm muốn xem báo cáo.

Tại màn hình báo cáo theo nhóm, bạn có thể theo dõi báo cáo theo 2 dạng: Biểu đồ cột hoặc biểu đồ tròn.

Nếu bạn xem theo dạng biểu đồ cột, bạn có thể theo dõi các thông tin của nhóm như:

- Tổng cộng: là tổng số tiền đã thu thuộc đó nhóm trong khoảng thời gian đã chọn, ví dụ tháng này.

- Biểu đồ cột: thể hiện mức thu của nhóm theo các khoảng thời gian nhỏ hơn, ví dụ từ ngày 1 đến ngày 3 của tháng đó.

- Mức thu của các nhóm trong các khoảng thời gian như ở biểu đồ cột (Bạn có thể xem chi tiết các khoản thu của nhóm theo khoảng thời gian bằng cách chọn vào khoảng thời gian đó).

man-bao-cao-nhom

Màn hình báo cáo theo nhóm xem theo dạng cột.

Nếu bạn xem theo dạng biểu đồ tròn (lưu ý, biểu đồ tròn chỉ xem được khi nhóm đang xem báo cáo có chứa các nhóm con, và những nhóm con này phải phát sinh giao dịch thu), bạn có thể theo dõi các thông tin của nhóm như:

- Tổng cộng: là tổng số tiền đã thu của nhóm trong khoảng thời gian đã chọn.

- Biểu đồ tròn: thể hiện % khoản thu của các nhóm so với tổng khoản thu trong khoảng thời gian đã chọn.

- Số tiền thu của từng nhóm con.

man-bao-cao-tron-nhom-thu

Màn hình báo cáo theo nhóm xem theo dạng tròn.

Bước 3: Theo dõi báo cáo chi tiết khoản thu theo dạng biểu đồ cột

Tại màn hình Chi tiết khoản thu, chọn biểu tượng biểu đồ cột để có thể xem báo cáo khoản thu theo dạng biểu đồ cột. Bạn cũng có thể thay đổi các khoảng thời gian của báo cáo bằng cách chọn biểu tượng lịch (ở góc bên phải trên cùng).

chi-tiết-khoản-thu-dạng-cột

Chọn biểu tượng biểu đồ cột để theo dõi Chi tiết khoản thu theo dạng biểu đồ cột.

Khi bạn xem theo dạng biểu đồ cột, bạn có thể theo dõi các thông tin của nhóm như:

 • Tổng cộng: là tổng số tiền đã thu về của nhóm trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Biểu đồ cột: thể hiện mức thu của nhóm theo các khoảng thời gian nhỏ hơn.
 • Mức thu của các nhóm theo các khoảng thời gian như ở biểu đồ cột.

Để xem chi tiết các giao dịch thu trong một khoảng thời gian, bạn chọn vào khoảng thời gian đó. App sẽ hiển thị danh sách giao dịch thu trong khoảng thời gian đã chọn.

chọn-khoảng-thời-gian-xem-báo-cáo-thu

Chọn khoảng thời gian theo biểu đồ cột để xem danh sách các giao dịch thu.

Lúc này app sẽ hiển thị danh sách các danh sách giao dịch thu trong khoảng thời gian đã chọn.

danh-sách-giao-dịch-thu-nhập

Danh sách giao dịch thu trong khoảng thời gian đã chọn.

V. Báo cáo theo nhóm

Với phiên bản 8.0 có Global category, bạn có thể dễ dàng xem báo cáo theo nhóm ngay tại màn hình Tổng quan báo cáo.

Bước 1: Vào màn hình Báo cáo theo nhóm

Tại màn hình Tổng quan báo cáo, bạn chọn nút “Xem báo cáo theo nhóm".

chọn-xem-báo-cáo-theo-nhóm

Lúc này, app sẽ hiển thị màn hình Báo cáo theo nhóm (khi chưa chọn nhóm).

chọn-xem-báo-cáo-khi-chưa-có-nhóm

Màn hình báo cáo theo nhóm (khi chưa chọn nhóm).

Bước 2: Chọn nhóm muốn xem báo cáo Tại màn hình báo cáo theo nhóm, bạn lựa chọn nhóm muốn xem báo cáo bằng cách chọn vào nút “Chọn nhóm"

chọn-nhóm

Lúc này sẽ hiển thị màn hình Chọn nhóm. Tại màn hình Chọn nhóm, bạn có thể lựa chọn tab Khoản thu hoặc Khoản chi, sau đó lựa chọn nhóm muốn xem báo cáo.

chọn-nhóm-chi-tiêu

Lựa chọn nhóm muốn xem báo cáo tại màn hình “Chọn nhóm".

Bước 3: Xem báo cáo

Khi bạn xem báo cáo theo nhóm, bạn có thể lựa chọn xem báo cáo của nhóm con hoặc nhóm cha.

Nếu bạn chọn xem báo cáo của nhóm con, app sẽ hiển thị báo cáo theo dạng biểu đồ cột của nhóm bạn vừa chọn.

báo-cáo-nhóm-con

Báo cáo của nhóm thuê nhà (nhóm con của nhóm Hoá đơn & Tiện ích).

Nếu bạn chọn xem báo cáo của nhóm cha, bạn có thể xem báo cáo theo dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ tròn.

Với dạng biểu đồ cột, bạn có thể theo dõi các thông tin của nhóm như:

 • Tổng cộng: là tổng số tiền đã thu/chi cho nhóm trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Trung bình hàng ngày: là trung bình số tiền đã tiêu cho nhóm đó mỗi ngày (chỉ áp dụng với báo cáo nhóm thuộc Khoản chi).
 • Biểu đồ cột: thể hiện mức thu/chi cho nhóm theo các khoảng thời gian.
 • Mức thu/chi của các nhóm theo các khoảng thời gian.

Bạn cũng có thể thay đổi khoảng thời gian của báo cáo bằng cách chọn vào biểu tượng Lịch.

báo-cáo-nhóm-cha

Báo cáo nhóm cha (Hoá đơn & Tiện ích) theo dạng biểu đồ cột.

Nếu bạn xem theo dạng biểu đồ tròn, bạn có thể theo dõi:

 • Tổng cộng: là tổng số tiền đã thu/chi cho nhóm trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Trung bình hàng ngày: là trung bình số tiền đã chi tiêu cho nhóm đó mỗi ngày (chỉ có với báo cáo nhóm thuộc Khoản chi).
 • Biểu đồ tròn: thể hiện % khoản thu/chi của các nhóm so với tổng khoản thu/chi trong khoảng thời gian đã chọn.
 • Số tiền thu/chi của từng nhóm con.

Bạn cũng có thể thay đổi khoảng thời gian của báo cáo bằng cách chọn vào biểu tượng Lịch.

báo-cáo-nhóm-cha

Báo cáo nhóm cha (Hoá đơn & Tiện ích) theo dạng biểu đồ tròn.

Bạn có thể xem báo cáo của các nhóm con thuộc nhóm cha vừa chọn, bằng cách chọn vào nhóm con đó.

chọn-nhóm-con-để-xem-báo-cáo-chi-tiết

Chọn nhóm con để xem báo cáo chi tiết của nhóm đó.

Lúc này, app sẽ hiển thị màn hình báo cáo của nhóm con. Và giờ bạn có thể dễ dàng theo dõi báo cáo của từng nhóm rồi😉

xem-báo-cáo-chi-tiết-nhóm-con

Báo cáo của nhóm Hoá đơn tiện ích khác.

Tada, vậy là toàn bộ cách xem báo cáo trên app Money Lover bản 8.0 đã được bật mí ở phía trên. Trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngại ngần liên hệ hỗ trợ tại [email protected] bạn nhé🥳 Cảm ơn bạn đã tin dùng Money Lover để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn🥰