A. Ví (Wallet)

Ví là nơi thể hiện số tiền hiện có của khoản tiền ngoài thực tế. Khoản tiền này có thể là tiền trong tài khoản ngân hàng, tiền mặt trong ví, tiền trong tài khoản tiết kiệm hay tiền trong thẻ tín dụng.

Theo đó, ví có 3 loại chính:
1. Ví cơ bản: Quản lý các khoản tiền mặt, tiền trong tài khoản ngân hàng
2. Ví tiết kiệm: Quản lý các khoản tiền tiết kiệm
3. Ví tín dụng: Quản lý các thẻ tín dụng

1. Ví cơ bản

Mục đích: Được dùng để quản lý các khoản tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ví dụ, bạn có khoản tiền chi tiêu cho các hoạt động thiết yếu, bạn có thể tạo ví để quản lý khoản tiền này với tên gọi “Ví chi tiêu thiết yếu”. Đây sẽ là nơi ghi lại toàn bộ các khoản thu - chi liên quan đến các nhu cầu thiết yếu như nhà cửa, ăn uống, dịch vụ y tế,...

Lời khuyên từ Money Lover là bạn hãy tạo thêm nhiều ví cơ bản dựa trên số lượng các khoản tiền hiện có của bạn ngoài thực tế. Ví dụ bạn để tiền trong 1 tài khoản ngân hàng và 1 ví tiền mặt, hãy tạo 2 ví cơ bản tương ứng với 2 khoản tiền đó để quản lý chi tiêu trong từng khoản.

alt

2. Ví tiết kiệm

Ví Mục đích: Quản lý các khoản tiền tiết kiệm

Tạo mục tiêu tiết kiệm và ghi nhận số tiền bạn thêm vào. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi số tiền tiết kiệm được theo thời gian.

Bạn có thể tạo nhiều ví tiết kiệm dựa trên mục tiêu cá nhân. Ví dụ:
1. Tiết kiệm mua laptop
2. Tiết kiệm mua nhà
3. Tiết kiệm tổ chức đám cưới

alt

3. Ví tín dụng

Mục đích: Quản lý các thẻ tín dụng

Bạn có thể thêm thông tin hạn mức và số dư thẻ tín dụng của mình vào và quản lý các khoản chi tiêu, thanh toán dư nợ của thẻ. Nếu bạn có nhiều thẻ tín dụng, hãy tạo thêm nhiều ví tín dụng trong Money Lover để có thể kiểm soát tất cả 1 cách toàn diện.

alt

B. Ngân sách (Budget)Trong ngân sách, chúng ta sẽ cần tìm hiểu thêm khái niệm về các nhóm chi tiêu. Đây chính là các hạng mục chi tiêu hàng tháng của bạn.

1. Ngân sách là hạn mức tối đa bạn đặt ra cho bản thân mình cho 1 nhóm chi tiêu trong tháng.

2. Nhóm chi tiêu là các hạng mục chi tiêu mà bạn có thể có. Ví dụ: Ăn uống, Mua sắm, Thuê nhà, Tiền điện nước,...

Ví dụ trong tháng này bạn muốn tổng chi tiêu cho ăn uống tối đa là 3,000,000đ. Bạn có thể cài đặt NGÂN SÁCH cho nhóm ĂN UỐNG là 3,000,0000đ.

Tổng ngân sách của tất cả các nhóm chính là tổng hạn mức chi tiêu trong tháng của bạn.

Bạn có thể thiết lập thêm nhóm chi tiêu mới phù hợp với bản thân như ví dụ bên dưới.

alt

Hy vọng rằng qua những nội dung trên bạn đã hiểu rõ Ví và Ngân sách trong ứng dụng Money Lover là gì, từ đó có thể chủ động thiết lập để bắt đầu quản lý tài chính cá nhân hiệu quả.

Bắt đầu ngay quá trình quản lý chi tiêu chuyên nghiệp của bạn với Money Lover!