Xin chào Money Lovers 👏,

Bạn đăng gặp vấn đề về việc tự động đồng bộ dữ liệu giữa VCB Digibank và Money Lover?

Nguyên nhân chính có thể là tài khoản VCB Digibank của bạn không hỗ trợ đăng nhập từ trình duyệt web nên Money Lover không thể truy cập vào sao kê online của bạn để làm công việc phải làm (đồng bộ dữ liệu và số dư về ứng dụng).

👉 Vậy bạn cần làm gì?

Không bật 2 phần cài đặt VCB Digbank khi đăng nhập trên Web. Cụ thể

  • Cho phép đăng nhập VCB Digibank trên trình duyệt Web
  • Không yêu cầu xác thực với đăng nhập từ trình duyệt web.

Vui lòng xem hướng dẫn bằng hình ảnh bên dưới.

💢 Lưu ý: Money Lover thực hiện việc truy cập vào tài khoản online banking của khách hàng để thực hiện việc đồng bộ giữa sao kê với ứng dụng Money Lover. Chúng tôi không thực hiện bất kì thao tác chỉnh sửa thông tin hay thanh toán/ chuyển khoản với tài khoản của khách hàng.

🔥 Vui lòng luôn sử dụng OTP khi thực hiện giao dịch online và nâng cao bảo vệ tài khoản, không thanh toán trên các website lạ.


Cài Đặt

Truy cập Cài đặt từ Menu

Cài đặt đăng nhập

Chọn Cài đặt đăng nhập

Xác thực

Chọn 2 options như trong ảnh