Trường hợp bạn quên mất mật khẩu.

Trường hợp này thường diễn ra khi khi bạn đăng nhập trên một thiết bị mới hoặc cài lại ứng dụng trên điện thoại.
Từ màn hình khởi động ứng dụng, chọn Đăng nhập. Khi màn hình mới xuất hiện, chọn Quên mật khẩu?.

Màn hình đăng nhập

Hãy nhập email bạn đã đăng kí tài khoản Money Lover rồi nhấn Gửi.

Màn hình đăng nhập

Hệ thống của Money Lover sẽ kiểm tra và gửi đến email bạn đã đăng kí một email hướng dẫn đổi mật khẩu.

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi mật khẩu tài khoản Money Lover trên trình duyệt web tại đây. Lưu ý, mở Email bằng trình duyệt trong điện thoại vì hiện nay trang web này mới chỉ hỗ trợ giao diện điện thoại.

Xem thêm: Cách tạo tài khoản Money Lover để ghi chép và quản lý chi tiêu.

Trường hợp bạn muốn thay đổi mật khẩu.

Sau khi mở ứng dụng, chọn Menu phía bên phải menu icon, tap vào vùng hiện thị email để mở ra trang quản lí.
Chọn chức năng Đổi mật khẩu ở phía cuối màn hình như trong hình.

Chức năng đổi mật khẩu

Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu cũ trước khi nhập mật khẩu mới. Kết thúc bước này, bạn nhấn Thay đổi mật khẩu để hoàn tất quá trình.

Chức năng đổi mật khẩu

Xem thêm: Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách đồng bộ hoặc sao lưu dữ liệu.