Tại sao chúng ta lại cần tính năng "không tính vào báo cáo"?

Bạn đang có 2 chiếc ví Money Lover: một ví tiền mặt, bạn dùng để chi tiêu hằng ngày, và một ví ngân hàng, chủ yếu là rút tiền từ đây để tiêu.

Thông thường, khi rút tiền mặt, bạn sẽ chuyển tiền từ ví ngân hàng sang ví tiền mặt. Ở ví ngân hàng sẽ phát sinh giao dịch "Rút tiền" và ở ví tiền mặt sẽ có thêm giao dịch "thu nhập".

Về bản chất, số tiền đó vẫn là của bạn, tiền không tự sinh ra cũng chẳng tự nhiên mất đi, chỉ là chuyển từ ví này qua ví khác.

Nhưng nói theo ngôn ngữ của những con số, giao dịch "rút tiền" và "thu nhập" đó vẫn được cộng dồn. Nghĩa là sao? Ví dụ tổng thu nhập hàng tháng của bạn là 10.000.000 được gửi vào tài khoản ngân hàng. Bạn rút 5.000.000 để chi tiêu, từ ví ngân hàng sang ví tiền mặt, nghĩa là ví tiền mặt của bạn có "thu nhập" 5.000.000. Và khi xem lại báo báo tổng từ tất cả các ví, thu nhập "tự nhiên" độn lên tận 15.000.000. Sai quá là sai luôn!

Chính vì vậy, tính năng "không tính vào báo cáo" ra đời. Để sử dụng tính năng này, đầu tiên hãy bật "không tính vào báo cáo" trong mục cài đặt nhé:

money lover không tính vào báo cáo
Các giao dịch tự động không tính vào báo cáo: Vay Nợ, Trả Nợ, Chuyển khoản và Tiết kiệm

Và từ bây giờ, với mỗi giao dịch phát sinh không ảnh hưởng đến số tiền bạn có, hãy tích chọn "không tính vào báo cáo!"


Money Lover tính năng không tính vào báo cáo

Giao dịch vẫn hiện lên trong ví, tuy nhiên không được tính vào báo cáo. Trong mục báo cáo, giao dịch sẽ được tính vào mục "Khoản chi khác"

money lover không tính vào báo cáo

Tính năng này sẽ giúp bạn có một báo báo chuẩn xác để theo dõi chi tiêu sát sao hơn. Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả sẽ giúp bạn luôn chủ động và tự tin trong cuộc sống!