Sau 14 ngày dùng thử Premium, tài khoản của bạn sẽ trở về tài khoản miễn phí.

hết-hạn-dùng-thử

Những tính năng bạn có thể sử dụng sau khi hết hạn dùng thử Premium.

1. Tài khoản miễn phí chỉ được sử dụng MỘT ví.

Sau khi hết hạn dùng thử, bạn được chọn một ví bất kỳ làm ví mặc định để tiếp tục quản lý thu chi. Còn nếu muốn tiếp tục sử dụng toàn bộ các ví như thường, hãy nâng cấp lên Premium.

so-sánh-ví-bị-khoá

Với ví mặc định đã chọn, bạn có thể thao tác các chức năng sau:

  • Thêm, sửa, xoá, xem danh sách giao dịch.
  • Xem báo cáo của từng ví lẻ.

Với các ví bị khoá, bạn vẫn có thể xem lại các dữ liệu đã thêm trước đó và thao tác các chức năng sau:

  • Xem danh sách giao dịch, xoá giao dịch.
  • Xem báo cáo của từng ví lẻ.
2. Ngân sách.
  • Những ngân sách bạn đã tạo ở các ví vẫn hoạt động hết chu kỳ, nhưng chúng sẽ không lặp lại ở các kì tiếp theo. Bạn vẫn có thể xoá các ngân sách đó.
  • Bạn có thể thêm ngân sách cho ví mặc định nếu số lượng ngân sách đang hoạt động và kết thúc ở tất cả các ví nhỏ hơn 2.
3. Quảng cáo sẽ luôn hiển thị với tài khoản miễn phí.
4. Những tính năng nâng cao khác bị giới hạn.

Sau khi hết hạn dùng thử miễn phí, bạn sẽ không thể:

  • Xuất dữ liệu thu chi lên Google Trang tính.

  • Xem báo cáo trên Tổng tất cả các ví

  • Không thể thêm hóa đơn, giao dịch lặp lại, sự kiện ở các ví bị khoá.

  • Chỉ được thêm duy nhất một hoá đơn, một giao dịch lặp lại, một sự kiện ở ví mặc định.

Trên đây là tổng quan những tính năng còn lại sau 14 ngày dùng thử Premium miễn phí. Trong quá trình sử dụng ứng dụng, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ giải đáp kịp thời. Trong rất nhiều ứng dụng ngoài kia, cảm ơn bạn vì đã tin dùng Money Lover để quản lý thu chi🫶🥰