Posts tagged with chức năng mới


Sau bao ngày mong chờ, cuối cùng “Global category” cũng được Money Lover tung ra ở bản 8.0. Liệu bạn đã khám phá hết chức năng mới mẻ này trên app chưa? Sẽ có những thay đổi liên quan đến xem giao dịch, nhóm, ngân sách và báo cáo. Cụ thể là gì, cùng xem ngay😉👇 I. Xem giao dịch Tại màn hình Sổ giao dịch, thay vì bị…