Posts tagged with điều chỉnh số dư


"Khi ghi chép trong Money Lover, có những lúc tôi quên không ghi một vài giao dịch nên số tiền bị lệch so với chi tiêu thực. Làm thế nào để điều chỉnh lại?" Để giúp người dùng có thể dễ dàng cân bằng lại số tiền hiện có, Money Lover đã phát triển tính năng Điều chỉnh số dư. Điều chỉnh lại số tiền hiện có trong Ví Số…