Posts tagged with nhắc nhở ghi chép


Để thống kê chi tiêu hàng tháng và biết được tháng này bạn đã tiêu tiền vào việc ghi, bạn cần phải tự mình ghi lại những chi tiêu tiền mặt của mình vào Money Lover, với những giao dịch phát sinh từ ngân hàng hay dịch vụ, đã có tính năng Ví liên kết giúp bạn ghi chép giao dịch hoàn toàn tự động. Tuy vậy, bạn vẫn cần…