Posts tagged with quản lý chi tiêu tự động


Ví liên kết là gì? Là ví nơi ghi chép các khoản chi tiêu hoặc thu nhập phát sinh một cách HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG. Bạn chỉ việc đăng nhập và kết nối với bất kì dịch vụ hoặc tài khoản nào bạn muốn theo dõi. Nếu bạn là người bận rộn và có nhiều tài khoản cần theo dõi và thống kê thì Ví liên kết chính là ứng…