Posts tagged with Tính năng


👉 Bạn luôn hỏi: tiền lương bay đi đâu hết rồi? 👉 Bạn đau đầu với việc cân đối thu chi trong tháng? 👉 Bạn đang khó khăn phân bổ thu nhập cho chi tiêu, trả nợ vay và tiết kiệm? Bạn muốn bắt đầu quản lý tài chính cá nhân nhưng đang không biết bắt đầu từ đâu? 🤔 Money Lover sẽ giúp bạn bằng việc theo dõi các khoản thu chi hàng…

Sau 1 thời gian chờ đợi, tính năng Gộp nhóm đã quay trở lại từ phiên bản 8.5.x. Để thực hiện gộp nhóm, bạn hãy làm theo các bước sau: Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhóm, chọn nhóm cần gộp. Chọn nhóm muốn gộp từ màn hình quản lý nhóm Bước 2: Tại màn hình Sửa nhóm (của nhóm cần gộp), nhấn Gộp nhóm. Lưu ý:…