“Nhóm" là tên danh mục thuộc các khoản thu/ chi mà chúng ta thường xuyên sử dụng trong đời sống. Ví dụ như Ăn uống, Mua sắm, Giáo dục, Giải trí…

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng chi tiết về cách thiết lập và sử dụng nhóm từ Money Lover, nhất là với một số thay đổi ở bản 8.0 này.

I. Quản lý nhóm

Với phiên bản 8.0, bạn có thể xem và quản lý tất cả nhóm bằng cách vào tab "Tài khoản" và chọn “Nhóm".

mo-nhom
Sau đó, chọn “Nhóm” để xem danh sách các nhóm được phân loại theo mục đích sử dụng: Khoản chi, Khoản thu, Vay/Nợ.
man-hinh-nhom

Bạn có thể tìm kiếm nhóm nhanh hơn bằng cách nhập tên trên thanh công cụ tìm kiếm:
Tim-kiem-nhom

II. Tạo nhóm

Ngoài các nhóm có sẵn của chúng tôi, bạn có thể tạo thêm nhóm mới bằng 2 cách sau:

- Cách 1: Từ tab “tài khoản”, chọn “Nhóm”, click vào để mở ra màn quản lý nhóm (giống hướng dẫn ở mục I). Kéo xuống dưới cùng và chọn nút “Nhóm mới".

- Cách 2: Vào màn hình Chọn nhóm (khi thực hiện các chức năng như: Tạo giao dịch, Tạo ngân sách, Tạo Hoá đơn, Tạo Giao dịch định kỳ…) và chọn nút “Nhóm mới”. tao-nhom-moi

Kéo xuống dưới cùng để thấy nút tạo nhóm mới.

Bước 2: Điền các thông tin tại màn hình “Nhóm mới"

Sau khi ấn tạo nhóm, màn hình nhóm mới sẽ hiển thị. Lúc này bạn cần:

  • Chọn hình icon đại diện cho nhóm.
  • Nhập tên nhóm bạn muốn tạo.
  • Chọn nhóm cha cho nhóm mới tạo (Nếu muốn). Ví dụ: Nhóm mới là Ăn xế, thì nhóm cha là Ăn uống.

dien-thong-tin-nhom-moi

Lưu ý:

  • Nếu bạn muốn tạo nhóm thuộc Khoản chi, thì phải vào tab “Khoản chi” trước rồi mới tạo nhóm mới. Tương tự với nhóm thuộc “Khoản thu”.
  • Nhóm bạn vừa tạo mới, sẽ mặc định hoạt động ở tất cả các ví khả dụng mà bạn có.

Bước 3: Chọn nút “Lưu" để lưu thông tin nhóm mới

Sau khi điền đầy đủ thông tin của nhóm mới, nút “Lưu" sẽ hiển thị sáng lên. Lúc này, bạn hãy ấn vào và tất cả thông tin nhóm mới tạo đã được lưu.
luu-nhom-moi

Chọn nút “Lưu" để lưu lại thông tin Nhóm mới.

Bước 4: Kiểm tra thông tin nhóm mới vừa tạo

Sau khi lưu thành công, nhóm mới vừa tạo sẽ được hiển thị ở cuối cùng của danh sách nhóm.

nhom-moi-tao

Nhóm mới sẽ hiển thị ở cuối cùng danh sách các nhóm cùng loại.

III. Sửa nhóm

Với các nhóm đang có, bạn có thể chỉnh sửa nó như sau.

Bước 1: Chọn nhóm muốn sửa tại màn hình Quản lý nhóm

Tại màn hình Quản lý nhóm, nhấp chọn Nhóm muốn chỉnh sửa.

chon-nhom-chinh-sua

Lúc này, app sẽ hiển thị màn hình Sửa nhóm.

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin nhóm

Tại màn hình Sửa nhóm, bạn có thể chỉnh sửa một hoặc tất cả các thông tin sau:

  • Chọn “Tên nhóm” nếu bạn muốn sửa tên của nhóm đã tạo.
  • Chọn “Biểu tượng" nếu bạn muốn thay đổi hình icon đại diện cho nhóm.
  • Chọn “Nhóm cha" nếu bạn muốn thay đổi/thêm/xoá nhóm cha.

chon-chinh-sua-ngan-sach

Chỉnh sửa thông tin nhóm tại màn hình “Sửa nhóm".

Bước 3: Chọn nút “Lưu" để lưu lại thông tin Nhóm đã sửa

Khi có 1 trường thông tin được chỉnh sửa, nút “Lưu" sẽ hiển thị sáng lên. Lúc này bạn hãy chọn nút “Lưu" để lưu lại thông tin nhóm vừa chỉnh sửa.

luu-thong-tin-nhom-chinh

Chọn nút “Lưu" để lưu lại thông tin nhóm vừa sửa.

Bước 4: Kiểm tra thông tin nhóm vừa sửa

Sau khi chỉnh sửa thông tin nhóm thành công, app sẽ hiển thị màn hình Quản lý nhóm kèm thông báo chỉnh sửa nhóm thành công. Nhóm được chỉnh sửa thông tin, vẫn sẽ hiển thị trên màn hình Quản lý nhóm.
xem-nhom-vua-sua

Nhóm được chỉnh sửa thành công sẽ ở đúng vị trí ban đầu của nó.

IV. Nhóm hoạt động trong các ví

Ngoài những thông tin bạn muốn thay đổi của nhóm như: tên nhóm, hình đại diện cho nhóm, nhóm cha, bạn còn có thể thay đổi trạng thái hoạt động/ không hoạt động của nhóm đó tại các ví bạn đang sở hữu.

Nếu một nhóm không hoạt động tại 1 ví bất kỳ, nhóm đó sẽ không hiển thị tại màn hình chọn nhóm khi tạo giao dịch. Tức là, bạn sẽ không thể tạo giao dịch cho nhóm tại ví đó được. Ví dụ, bạn có nhóm "Mua sắm ở nước ngoài" và tắt trạng thái hoạt động của nhóm đó cho ví công việc. Lúc này, khi bạn đang ở ví công việc, thì bạn không thể thêm giao dịch và chọn nhóm "Mua sắm ở nước ngoài" được nữa.

Bước 1: Chọn nút “Sửa" của ví tại màn sửa nhóm

Trên màn hình Sửa nhóm, bạn chọn nút “Sửa" tại khu vực “Nhóm thu chi này đang hoạt động ở các ví sau".

sua-vi

Bước 2: Thay đổi trạng thái hoạt động/không hoạt động của nhóm tại ví

Tại màn hình Kích hoạt trong ví, bạn có thể chọn nút Tắt/Bật bên cạnh mỗi ví, để thay đổi trạng thái hoạt động/không hoạt động của nhóm đó tại các ví. Màu xanh, là nhóm đang hoạt động ở trong ví đó; màu xám, là nhóm không hoạt động ở trong ví đó.

Xem-vi-hoat-dong

Các ví với trạng thái hoạt động/không hoạt

Ngoài ra, bạn có thể nhập tên ví vào thanh tìm kiếm, sẽ giúp bạn tìm kiếm tới chính xác ví mà bạn muốn thay đổi trạng thái của nhóm một cách nhanh hơn.

Tim-vi

Gõ nhanh để tìm kiếm ví cần tìm

Khi thay đổi trạng thái của nhóm trong ví, app đã tự động lưu sự thay đổi trạng thái này.

Bước 3: Kiểm tra danh sách các ví mà nhóm hoạt động

Để kiểm tra danh sách các ví mà nhóm đang hoạt động, bạn bấm nút trở lại để trở về màn hình Sửa nhóm. Tại màn hình Sửa nhóm, app sẽ chỉ hiển thị danh sách các ví mà nhóm đang hoạt động.

kiem-tra-cac-vi-dang-hoat-dong

Danh sách các ví mà nhóm đang hoạt động.

V. Xem giao dịch theo nhóm

Bước 1: Chọn “Xem theo nhóm" tại màn hình Sổ giao dịch

Để có thể xem giao dịch theo nhóm, tại màn hình Sổ giao dịch, bạn chọn biểu tượng “Xem thêm” ở trên góc phải phía trên màn hình, sau đó chọn Xem theo nhóm. sua-nhom-vi

Tại màn hình Sổ giao dịch, chọn “Xem thêm".

Chọn “Xem theo nhóm" để xem các giao dịch theo nhóm.

xem-theo-nhom

Bước 2: Theo dõi các giao dịch theo nhóm

Với phiên bản Global Category, khi bạn muốn xem giao dịch theo nhóm, trên màn hình Sổ giao dịch sẽ hiển thị tất cả giao dịch cùng nhóm ở tất cả các ví của bạn. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi thu chi của mình trên tất cả các nhóm.
Theo-doi-cac-giao-dich-theo-nhom

Trên đây là tất tần tật những hướng dẫn sử dụng về Nhóm trong app Money Lover bản 8.0, hy vọng sẽ giúp ích để bạn quản lí thu-chi tốt hơn! Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, đừng ngại email chúng tôi tại [email protected]. Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã chọn Money Lover làm người bạn đồng hành😊