English version is below

Tóm tắt:

 • 📌 Money Lover tiến hành thu phí với tính năng ví Liên Kết từ ngày 16/04/2020 với khách hàng mới theo hình thức thuê bao.

 • 📌 Khách hàng đang sử dụng Miễn phí tính năng ví Liên Kết sẽ được tiếp tục sử dụng đến 11/06/2020. Sau mốc này khách hàng sẽ cần đăng kí thuê bao trả phí để tiếp tục sử dụng (Nhận cập nhật biến động số dư và giao dịch từ tài khoản ngân hàng đã liên kết).

--

Ví Liên Kết là tính năng giúp khách hàng tự động đồng bộ lịch sử giao dịch và số dư tài khoản ngân hàng với ứng dụng Money Lover

Được ra mắt từ đầu năm 2015, đến nay Ví Liên Kết đã phục vụ khách hàng của hơn 15 quốc gia với hơn 100 ngân hàng.

Chúng tôi chưa tiến hành thu phí với dịch vụ với khách hàng Việt Nam trong khi duy trì mô hình kinh doanh thu phí thuê bao theo tháng với khách hàng quốc tế kế từ khi ra mắt.

📌 Kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020, Money Lover tiến hành thu phí với người dùng Việt Nam cho dịch vụ Ví Liên Kết với khách hàng mới.

📌 Khách hàng đang sử dụng dịch vụ trước ngày 15/4/2020 sẽ có phương án thu phí dịch vụ từ ngày 01/05/2020.

📈 Việc thu phí giúp Money Lover tập trung phục vụ khách hàng tốt hơn cũng như tiếp tục xây dựng các giải pháp đột phá để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính cá nhân cho hàng triệu khách hàng trẻ ở Việt Nam.  

Hình thức thu phí

Thu phí theo thuê bao, tương tự các dịch vụ trực tuyến như Netflix hay Spotify.

📍 Thuê bao sẽ gồm 03 gói: 1 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

📍 Thu phí qua ứng dụng Android và iOS của Money Lover.

📍 Tất cả người dùng đăng kí mới sẽ được sử dụng 07 ngày miễn phí trước lần thanh toán đầu tiên.

Với khách hàng đang sử dụng dịch vụ miễn phí

 • ⏰ Việc thu phí dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 11/06/2020
 • ✅ Bạn cần đăng kí gói Thuê bao để tiếp tục sử dụng dịch vụ và nhận cập nhật dữ liệu từ tài khoản ngân hàng. 
 • 🔒 Trường hợp bạn không đăng kí gói thuê bao, bạn vẫn truy cập được vào dữ liệu cũ trong Ví Liên Kết nhưng dữ liệu mới sẽ ngừng cập nhật về Money Lover. 
 • ❌ Bạn có thể huỷ dịch vụ nếu không có nhu cầu sử dụng trước khi kết thúc thời gian dùng thử để tránh bị trừ tiền. 

Với khách hàng mới chưa từng dùng dịch vụ

 • ✅ Vui lòng kiểm tra ngân hàng của bạn có trong danh sách hỗ trợ trước khi đăng kí sử dụng dịch vụ.

 • ❌ Bạn có thể huỷ dịch vụ nếu không có nhu cầu sử dụng trước khi kết thúc thời gian dùng thử để tránh bị trừ tiền. 

Lưu ý

 • 🌐 Xin vui lòng kiểm tra danh sách các ngân hàng mà Money Lover hỗ trợ trong phần Liên kết ngân hàng. 

 • ❌ Dịch vụ bao gồm 7 ngày dùng thử nên chúng tôi sẽ không hỗ trợ hoàn tiền nếu khách hàng kết thúc dùng thử nhưng không huỷ đăng kí dịch vụ. 

 • 🌐 Dịch vụ Ví Liên Kết không thay thế tính năng SMS banking/ Mobile banking của ngân hàng. Chúng tôi hướng đến việc cập nhật dữ liệu hàng ngày để giúp bạn dễ dàng theo dõi quản lý chi tiêu/ thu nhập qua các tài khoản ngân hàng với một ứng dụng duy nhất.

Hãy liên hệ để nhận hỗ trợ

Nếu bạn có thắc mắc về dịch vụ hoặc cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kết nối, cập nhật dữ liệu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận hỗ trợ qua email 📧 [email protected]


Announcement for new plans of Linked Wallet Subscription service

Linked Wallet is the feature that helps users automatically synchronize transactions history and bank account balance with Money Lover.

Being launched in early 2015, until now, Link Wallet has served users in more than 15 countries with more than 100 banks.

We have not yet charged for Linked Wallet services with Vietnamese users while maintaining monthly subscription charge with international users since the service was launched.

📌 April 16, 2020, Money Lover starts to charge for Linked Wallet service with Vietnamese new users.

📌 From May 1, 2020, we will have a plan to charge fee with the users using Linked Wallet service before April 15, 2020.

The fee-charging helps Money Lover focus on better user service as well as continue to build breakthrough solutions to solve personal financial problems for millions of Vietnamese young users.

Fee-charging method

📍We charge with subscription plan, similar to online services like Netflix or Spotify.

📍Subscription Plan: 1 month, 6 months, and 12 months. Your payment is processed via Money Lover app on Android or iOS devices.

📍All newly registered users will be able to use the free 7-day trial before the first payment.

For the users who are using the service for free

📍 The fee-charging may start on June 11, 2020 or latter.  You need to subscribe the Linked Wallet Subscription to continue using the service and updating transactions/ account balance automatically from the bank account.

📍 In case you do not register the Subscription, you can still access the old data in Linked Wallet but the new data will stop updating.

📍 You can cancel the subscription if you do not need to use it before the end of the trial period (7-day) to avoid being charged.

For the new users who have never used the service

📍Please check the available banks in the list of banks before signing up to use the service.

📍 You can cancel the subscription if you do not need to use it before the end of the trial period to avoid being charged.

Notes

📌 Please check the list of banks supported by Money Lover in the “Connect to banks” section.

📌 The service includes a 7-day trial, so we will not support refunds if users finish the trial but do not cancel the Subscription.

📌 The Linked Wallet service does not replace the SMS banking/Mobile banking feature of the bank. We aim to update daily data to help you easily track your spending/income management via bank accounts with a single app.

Please contact for assistance

If you have questions about the service or need assistance with connecting issues, data updates, please contact us for support via email 📧 [email protected].