Money Lover on Appstore Chúng mình sẽ hợp nhất Money Lover+ với Money Lover (dùng miễn phí và có thể mua thêm trong app) vào ngày 7 tháng 4, 2020. Sau đó sẽ chỉ có Money Lover (dùng miễn phí và có thể mua thêm trong app) trên App Store.

Nếu bạn đang dùng Money Lover+, khi chuyển sang Money Lover bạn vẫn còn Premium và tất cả icon, xu, v.v đã mua.

Vậy bạn cần làm chi?

  • Đồng bộ bản Money Lover+

  • Tải bản Money Lover

  • Đăng nhập lại với tài khoản Money Lover+

  • Xóa bản Money Lover+

Đọc hướng dẫn chi tiết hơn dưới đây nhé - chưa đến 1 phút là xong!

Bước 1: Đồng bộ dữ liệu trong Money Lover+

  • Mở Money Lover+ và chọn nút Menu 3 chấm góc trên cùng bên phải (xem nút được khoanh đỏ trong hình dưới đây)

  • Chọn "Đồng bộ ví"

Và thế là ví sẽ đồng bộ!

Bước 2: Tải bản Money Lover về và đăng nhập lại

  • Tải bản Money Lover

  • Sau khi đã đăng nhập, đồng bộ lại dữ liệu như trên

Cuối cùng, bạn hãy xóa bản Money Lover+. Sau ngày 7 tháng 4 2020, người dùng Money Lover+ sẽ không được cập nhật các phiên bản mới nữa.

Nhớ rằng nếu bạn đang dùng Money Lover+, bạn vẫn sẽ có Premium và các sản phẩm đã mua khi sang bản Money Lover

Nếu có vấn đề, liên lạc với chúng mình qua các kênh: