Nhiều người hỏi chúng tôi là làm thế nào để theo dõi các khoản tiền khi rút tiền từ TK ngân hàng hoặc gửi vào TK tiết kiệm.

Dĩ nhiên bạn sẽ không cần phải tạo 2 giao dịch ở 2 ví khác nhau, vì tính năng Chuyển tiền - Transfer money sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

Bạn chỉ cần dùng tính năng Chuyển tiền, ứng dụng sẽ giúp bạn tạo ra đồng thời 2 giao dịch: giao dịch rút tiền và giao dịch nhận tiền. Ví dụ bạn rút 1,000,000 VNĐ từ TK Ngân hàng thành tiền mặt để chi tiêu. Ứng dụng sẽ tạo ra 1 khoản Rút tiền, (-1,000,000 ở ví TK ngân hàng) và 1 khoản nhận tiền (+1,000,000) ở ví tiền mặt.

Bạn sẽ không phải thao tác nhiều khi theo dõi các khoản thu chi và chuyển tiền vì cũng như bạn, chúng tôi mong muốn những tính năng đơn giản để việc quản lý tài chính cá nhân không còn là thứ phức tạp nữa.

Video hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển tiền:

Đọc thêm: Quản lý chi tiêu tốt hơn với các báo cáo của Money Lover.