Posts tagged with iOS


Với phương châm luôn mang đến sản phẩm tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của người dùng, Money Lover đã nhận được rất nhiều sự yêu mến và đón nhận. Tuy nhiên, vẫn còn một vài vấn đề ở phiên bản hiện tại như là: Không thể xem tổng quan về chi tiêu và thu nhập trên các ví khác nhau trong báo cáo. Không thể tạo ngân sách…