1.Tổng hợp dữ liệu ở màn Home

Dữ liệu ví dụ:

alt

  • Nhóm chi tiêu được chọn ở đây là Nhóm bạn thường xuyên chi tiêu nhất, và tổng số tiền bạn đã chi tiêu cho nhóm đó. Ví dụ ở đây là Food & Beverages đã chi 54.625.000 đ

  • Trung bình 5.567.564 đ/ ngày: Số tiền bạn đã tiêu cho Food & Beverages trung bình một ngày tính đến hiện tại.

  • So sánh số tiền đã chi cho Food & Beverages của tháng này với tháng trước.

2.Màn chính Money Insider

alt

  • Ở đây bạn có thể Chọn Ví và từng Nhóm Chi Tiêu để theo dõi trên biểu đồ.

alt

  • Có cả biểu đồ theo Tháng hoặc Tuần cho mọi người chọn lựa. Ví dụ ở đây bạn chọn Tháng 12 thì trên biểu đồ Tháng 12 sẽ xuất hiện ở ngoài cùng bên tay phải. Tương tự với biểu đồ tuần.

  • Biểu đồ so sánh chi tiêu của Nhóm với Tổng thu nhập, dễ dàng đưa ra cách quản lý tài chính bản thân.

alt

  • Tổng hợp cho bạn toàn bộ thông tin về Nhóm chi tiêu đã chọn như một người trợ lý.

alt