Bạn băn khoăn cách làm sao xuất file CSV hoặc Excel về các ghi chép giao dịch ở Money Lover trên thiết bị Android sau khi đã nâng cấp Premium? Với các bước hướng dẫn cụ thể sau, bạn sẽ nhanh chóng làm được điều đó.

excel

1.Mở menu ở phía trái thanh điều hướng -> Chọn Công cụ -> Xuất CSV/Xuất ra tập tin Excel
Lưu ý: Nếu muốn xuất ra tập tin Excel, bạn cần cài đặt Money Lover Export Tool: CSV and Excel spreadsheet tại Google play. Đây là ứng dụng do Money Lover tạo ra nên bạn có thể an tâm về sự an toàn của nó.

xuất excel

2.Chọn thông tin về Ví, Thời gian áp dụng và Dấu ngăn cách
Ví: Bạn muốn chọn Ví tiền mặt, Ví ngân hàng hoặc loại ví khác?

Thời gian áp dụng: Bạn muốn chọn khoảng thời gian nào?

Dấu ngăn cách: Để phân biệt giữa các thông tin trong file CSV/Excel, bạn sẽ dùng dấu chấm phẩy, phẩy, hay tab?

hướng dẫn xuất excel

3.Chọn Xuất/Xuất ra file Excel

4.Ấn vào file vừa được tạo ra và gửi tới email bạn muốn

Lưu ý:

  • Bạn có thể xuất cả file CSV và excel trên thiết bị Android. Tuy nhiên, thiết bị iOS chỉ hỗ trợ bạn xuất file CSV.

  • File CSV và Excel không phải là file dự phòng nên không thể được dùng để khôi phục dữ liệu trong Money Lover.

Hãy chia sẻ cho chúng tôi trải nghiệm của bạn qua các kênh: Hỗ trợ trong app, email trực tiếp đến địa chỉ [email protected] hoặc theo dõi chúng tôi trên Facebook, Twitter. Money Lover rất chào đón ý kiến của bạn để cùng nhau tạo nên một ứng dụng càng ngày càng tốt hơn.