Với phiên bản Premium trên iOS, Money Lover hỗ trợ bạn xuất file CSV để báo cáo, chia sẻ, hoặc lưu trữ các ghi chép chi tiêu. Vậy làm sao để sử dụng tính năng hữu ích này đây?

excel

1.Vào tab Mở rộng -> Cài đặt -> Xuất CSV

xuất excel

2.Chọn thông tin về Ví, Thời gian áp dụng và Dấu ngăn cách
Ví: Bạn muốn chọn Ví tiền mặt, Ví ngân hàng hoặc loại ví khác?

Thời gian áp dụng: Bạn muốn chọn khoảng thời gian nào?

Dấu ngăn cách: Để phân biệt giữa các thông tin trong file CSV, bạn sẽ dùng dấu chấm phẩy, phẩy, hay tab?

3.Chọn “Xuất” lần nữa

4.Ấn vào file CSV vừa được tạo ra và gửi tới email bạn muốn

Lưu ý:

  • Bạn có thể xuất cả file CSV và excel trên thiết bị Android. Tuy nhiên, thiết bị iOS chỉ hỗ trợ bạn xuất file CSV.

  • File CSV và Excel không phải là file dự phòng nên không thể được dùng để khôi phục dữ liệu trong Money Lover.

Hãy chia sẻ cho chúng tôi trải nghiệm của bạn qua các kênh: Hỗ trợ trong app, email trực tiếp đến địa chỉ [email protected] hoặc theo dõi chúng tôi trên Facebook, Twitter. Money Lover rất chào đón ý kiến của bạn để cùng nhau tạo nên một ứng dụng càng ngày càng tốt hơn.