Bước tiếp theo của việc ghi chép chi tiêu đó chính là theo dõi các báo cáo và thống kê về tình hình chi tiêu của các bạn. Việc này giúp người dùng lên một kế hoạch chi tiêu hiệu quả. Cùng khám phá các con số thống kê của Money Lover nhé.

Số dư (Ví)


Tổng quan

Số dư hay có nghĩa là số tiền bạn hiện có, được tính bằng công thức sau:

Số dư = Tổng tiền vào - Tổng tiền ra

  • Tiền vào: Lương, thưởng, Bán đồ, Được tặng, tiền vay.
  • Tiền ra: Chi tiêu, Cho vay.

Số dư này được tính cho toàn bộ thời gian bạn sử dụng Money Lover và hiển thị ở phần phía trên cùng của ứng dụng.

Tổng quan


Tổng quan

Phần tổng quan được hiện phía trên cùng của mỗi Sổ giao dịch. Trong phần này, bạn theo dõi được tiền vào và tiền ra của ví trong tuần, tháng, quý hay năm ( theo lựa chọn hiển thị của bạn).
Chạm vào phần tổng quan sẽ cho bạn cái nhìn chi tiết hơn về tình hình chi tiêu trong kỳ của bạn.

Xu hướng

Mục xu hướng cho bạn tùy chọn nhiều mẫu báo cáo hơn. Các tùy chỉnh có thể theo dõi:

  1. Theo thu nhập
  2. Theo chi tiêu
  3. Thu nhập ròng
  4. Số dư

Ngoài ra, bạn có thể theo dõi được theo thời gian hoặc theo nhóm ( category).

Xu hướng

Bên cạnh đó, Money Lover sẽ tự động nhắc bạn xem báo cáo của tháng trước vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Sau khi nắm được tình hình chi tiêu của bạn thân, hãy cân nhắc lập một kế hoạch chi tiêu hoặc tiết kiệm phù hợp nhé.


Đọc thêm:

  1. Lập kế hoạch chi tiêu với chức năng Ngân sách.
  2. Xuất danh sách thu - chi ra Excel hoặc CSV file.