Tính năng Quét hoá đơn - Scan Receipts được Money Lover ra mắt với mục tiêu giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian trong việc ghi chép lại các khoản chi tiêu bằng việc chụp ảnh lại hoá đơn và Money Lover sẽ xử lý phần còn lại: tự động xác định số tiền, ngày giao dịch và nhóm cho giao dịch với hoá đơn.

Thông báo ngừng tính năng quét hoá đơn

Cùng với sự phát triển của công nghệ, Money Lover tiếp tục cung cấp các giải pháp để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tự động theo dõi, phân loại và báo cáo các khoản giao dịch - ví dụ như tính năng Liên kết với ngân hàng - Ví Liên Kết.

Chúng tôi nhận thấy tính năng Quét hoá đơn không còn đáp ứng được sự thay đổi về hành vi của khách hàng, đồng thời có những giải pháp thay thế cho việc tự động theo dõi và phân loại hoá đơn/ giao dịch của khách hàng như Ví Liên Kết.

Chúng tôi quyết định dừng tính năng Quét hoá đơn từ tháng 05/2020. Đội ngũ của Money Lover vẫn tiếp tục tập trung nâng cấp các tính năng cốt lõi và phát triển thêm các giải pháp mới đáp ứng nhu cầu mới - luôn thay đổi của hàng triệu người dùng trong việc quản lý tài chính cá nhân một cách thông minh và thuận tiện nhất.

Chính sách với khách hàng đang sở hữu Xu

Khách hàng đang sở hữu XU (Credits) do được tặng hoặc mua từ Store vẫn tiếp tục có thể sử dụng để mua những bộ biểu tượng (Icon) mới của Money Lover trong Cửa hàng.

Kể từ thời điểm dừng tính năng này, khách hàng không thể dùng Xu (Credits) để quét hoá đơn nữa.

Lưu ý:

📍Các hoá đơn cũ đã quét vẫn tiếp tục được tồn tại trong dữ liệu của bạn.

📍Bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng tính năng đính kèm ảnh với giao dịch để quản lý các hoá đơn của bạn với Money Lover PREMIUM.

Quet hoa don