Là một trong những tính năng phổ biến nhất, Tổng quan giúp cho bạn có cái nhìn rõ ràng và nhanh chóng nhất về tình hình chi tiêu của mình.

Để có thể theo dõi chi tiêu của bản thân dễ dàng hơn, hôm nay hãy cùng Money Lover tìm hiểu rõ các thông tin của Tổng quan nhé!

Tiền vào và tiền ra là gì?


Một công thức rất dễ nhớ:


*Giao dịch loại khỏi thống kê là những giao dịch như Vay, Nợ, Tiết kiệm... bạn không muốn tính vào thống kê. Bạn có thể điều chỉnh tính hoặc không tính vào thống kê ngay ở trong Cài đặt.

Tìm hiểu về tính năng không tính vào thống kê

Ví dụ nhé:

Tháng 4 bạn thu nhập 9 triệu và đi vay 4 triệu thì tiền vào ví của bạn là 13 triệu.
Trong đó bạn chi tiêu 4 triệu và cho vay 3 triệu, tiền ra của bạn lúc này là 7 triệu.
Số dư ví của bạn lúc này là 13 triệu - 7 triệu = 6 triệu

Định nghĩa rõ ràng bằng khái niệm:
Số dư = Tổng tiền vào - Tổng tiền ra

Số dư đầu và số dư cuối là gì?

*Kỳ là gì?

Kỳ là khoảng thời gian (tuần/tháng/quý/năm) bạn chỉnh trong Sổ giao dịch để xem chi tiêu theo từng khoảng thời gian đó.

Số dư đầu là số tiền được tính bắt đầu từ khi bạn ghi chép vào Money Lover đến thời điểm bắt đầu kỳ hiện tại (tuần/tháng/năm).
Số dư cuối là số tiền được tính bắt đầu từ khi bạn ghi chép vào Money Lover kéo dài đến thời điểm hiện tại. Có nghĩa là số dư cuối bao gồm cả số dư đầu.
Trong trường hợp thời điểm hiện tại nằm giữa đầu kỳ và cuối kỳ, số dư cuối kỳ sẽ là số dư ở thời điểm hiện tại.

Chẳng hạn bạn đặt khoảng thời gian là tháng để xem giao dịch thì số dư đầu sẽ là số tiền bạn bắt đầu tháng, số dư cuối sẽ là số tiền tính đến thời điểm hiện tại của tháng.

Một ví dụ cho bạn dễ hiểu:

Bạn bắt đầu ghi chép chi tiêu vào Money Lover từ tháng 12/2015 và bạn đặt khoảng thời gian hiển thị theo tháng. Vậy bắt đầu kỳ của bạn là tháng.
Từ tháng 12 đến bây giờ là tháng 4 bạn tổng tiền vào của bạn là 40 triệu.
Trong thời gian đó, tổng tiền ra của bạn là 20 triệu.
Như vậy bạn còn trong ví là 20 triệu, số tiền này được bạn đem sang sử dụng cho tháng 4 và nó chính là số dư đầu.
Sang đến tháng 4 ngày 23, bạn chi tiêu thêm 3 triệu vậy là bạn còn 17 triệu trong ví. Số tiền này chính là số dư cuối.

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách hiển thị Số dư đầu/Số dư cuối hay Tiền vào/Tiền ra xem nhanh trên Sổ giao dịch ngay trong phần Cài đặt.

Từ những thông tin về Tiền vào/Tiền ra và Số dư đầu/Số dư cuối, hi vọng có thể giúp bạn có cái nhìn rõ ràng với từng khoản tiền trong ví của mình.

Đọc thêm:

  1. Bí kíp lên kế hoạch tương lai hiệu quả
  2. Kiểm soát chi tiêu với báo cáo trong Money Lover