Có thể chọn khoảng thời gian mặc định theo giai đoạn này, tháng này, tháng trước... hoặc tùy chọn khoảng thời gian bất kỳ theo ý muốn.

 • Bước 1: Chọn vào khu vực hiển thị khoảng thời gian muốn xem Báo Cáo
 • Bước 2: Chọn khoảng thời gian xem Báo Cáo

1. Đối với Ví Cơ Bản - Ví Liên Kết - Ví Tiền Mã Hóa

 • Chọn khoảng thời gian đã được đề xuất từ hệ thống: Tháng này - Tháng trước - 3 tháng gần nhất - 6 tháng gần nhất - Năm nay - Năm trước.

 • Hoặc nhấn Tùy chỉnh để chọn thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của Báo Cáo theo ý muốn.

2. Đối với Ví Tín Dụng

 • Chỉ có thể lựa chọn khoảng thời gian theo đề xuất: tháng này hoặc tháng trước
 • Ngày đầu tiên của kỳ báo cáo phụ thuộc vào phần Cài đặt khi tạo Ví Tín Dụng

3. Lưu ý

 • Ngày đầu tiên của khoảng thời gian đã được đề xuất là ngày đầu tiên của tháng.
 • Ngày đầu tiên của tháng được lấy theo Cài đặt của bạn cho ứng dụng.
 • Ngày đầu tiên của khoảng thời gian Tùy chỉnh, là ngày đầu tiên trong khoảng thời gian đã chọn

Xem thêm:

 1. Làm thế nào để truy cập vào tính năng Báo Cáo?
 2. Làm thế nào để chọn Ví cần xem Báo Cáo?
 3. Hướng dẫn xem báo cáo Ví Cơ Bản, Ví Liên Kết, Ví Tiền Mã Hoá
 4. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Tiết Kiệm
 5. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Tín Dụng
 6. Hướng dẫn chia sẻ Báo Cáo