Posts tagged with Gộp nhóm


Sau 1 thời gian chờ đợi, tính năng Gộp nhóm đã quay trở lại từ phiên bản 8.5.x. Để thực hiện gộp nhóm, bạn hãy làm theo các bước sau: Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhóm, chọn nhóm cần gộp. Chọn nhóm muốn gộp từ màn hình quản lý nhóm Bước 2: Tại màn hình Sửa nhóm (của nhóm cần gộp), nhấn Gộp nhóm. Lưu ý:…