Sau 1 thời gian chờ đợi, tính năng Gộp nhóm đã quay trở lại từ phiên bản 8.5.x. Để thực hiện gộp nhóm, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhóm, chọn nhóm cần gộp.

chọn-nhóm-cần-gộp

Chọn nhóm muốn gộp từ màn hình quản lý nhóm

Bước 2: Tại màn hình Sửa nhóm (của nhóm cần gộp), nhấn Gộp nhóm.

ấn-gộp-nhóm

Lưu ý: Khi gộp nhóm, bạn sẽ chuyển toàn bộ giao dịch của nhóm bị gộp ở tất cả các ví sang nhóm đích.

Bước 3: Tại màn hình Gộp nhóm, ấn “Chọn nhóm cần gộp" để chọn nhóm đích.

chọn-nhóm-cần-gộp

Bước 4: Tại màn hình “Chọn nhóm", hãy chọn nhóm đích để gộp.

chọn-nhóm-đích-để-gộp

Ở ví dụ trên, nhóm bị gộp là Gia đình, nhóm đích là Ăn uống.

Bước 5: Tại màn hình “Gộp nhóm", sau khi đã chọn nhóm đích, chọn nút “Tiếp theo".

nhấn-tiếp-theo

Bước 6: Xác nhận thông tin gộp nhóm.

Một số lưu ý khi gộp nhóm:

  • Một số danh mục được tạo sẵn mặc định không thể sửa/ xoá/ hay gộp, bao gồm:
Khoản chi:

Các chi phí khác
Tiền chuyển đi
Trả lãi
Khoản chi chưa phân loại.

Khoản thu:

Thu nhập khác
Tiền chuyển đến
Thu lãi
Khoản thu chưa phân loại.

Vay/Nợ:

Cho vay
Trả nợ
Thu nợ
Đi vay.

  • Các giao dịch của nhóm bị gộp trên tất cả các ví sẽ được chuyển sang nhóm đích của các ví tương ứng.
  • Các nhóm con của nhóm bị gộp (nếu có) sẽ được chuyển thành các nhóm con của nhóm đích.
  • Nhóm sau khi được gộp thành công sẽ tự động active ở tất cả các ví mà nhóm bị gộp hay nhóm đích active.
  • Hoá đơn định kỳ của nhóm bị gộp ở tất cả các ví sẽ bị xoá.

Khi gộp nhóm thành công, bạn không thể hoàn tác. Vì vậy, tại màn hình “Xác nhận gộp nhóm", bạn cần kiểm tra thông tin sau khi gộp nhóm (số lượng giao dịch, các ví hoạt động, cấu trúc nhóm sau khi gộp) để chắc chắn thực hiện gộp nhóm.

Bạn có thể ấn chọn vào nhóm sau khi gộp, để kiểm tra các ví hoạt động, số lượng giao dịch của nhóm bị gộp và nhóm đích trước khi gộp:

xác-nhận-gộp-nhóm

Sẽ có màn thông báo hiện lên:

xác-nhận-gộp-nhóm

App sẽ hiển thị các ví hoạt động, số lượng giao dịch của nhóm bị gộp và nhóm đích trước khi gộp.

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn vào “Ví" để kiểm tra các ví hoạt động của nhóm sau khi gộp.

xác-nhận-gộp-nhóm

Sẽ có màn thông tin ví hiện lên:

xác-nhận-gộp-nhóm

App sẽ hiển thị các ví đang hoạt động của nhóm đích sau khi gộp.

Bước 7: Sau khi gộp nhóm thành công, app sẽ trở về màn hình quản lý nhóm và hiển thị thông báo "Gộp nhóm thành công" như bên dưới.

gộp-nhóm-thành-công

Trên đây là hướng dẫn gộp nhóm ở bản 8.5.x, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua email [email protected]. Cảm ơn bạn đã tin chọn ứng dụng Money Lover để quản lý tài chính cá nhân❤️