Làm thế nào để nhận lương từ thẻ ngân hàng và có khoản rút tiền ở ví tiền mặt hay chuyển tiền từ ví Sinh hoạt phí sang ví Tiết kiệm?

1. Thêm khoản rút tiền vào ví tiền mặt

Chẳng hạn bạn nhận lương qua ngân hàng BIDV và kết nối tài khoản đó để theo dõi giao dịch tự động trong Money Lover.

Vậy sau mỗi lần bạn rút tiền từ tài khoản đó, ứng dụng sẽ nhận biết đó là giao dịch rút tiền và nhắn một thông báo để bạn thêm trực tiếp giao dịch vào ví thông thường của bạn.

hướng dẫn sử dụng money lover chuyển tiền
Thông báo thêm giao dịch rút tiền từ Ví liên kết

2. Chuyển tiền giữa các ví

Lấy ví dụ bạn muốn chuyển tiền giữa ví Sinh hoạt phí và ví Tiết kiệm. Hãy nhấn vào nút phía trên cùng bên trái và chọn Chuyển tiền đến ví khác.

hướng dẫn sử dụng money lover chuyển tiền 2
Chuyển tiền giữa các ví trong Money Lover

Sau đó thêm số tiền cần chuyển vào mục khoản tiền. Bạn cũng có thể bổ sung thêm phí chuyển khoản nếu có.

Đọc thêm:

  1. Hướng dẫn trả tiền chéo giữa các ví
  2. Kiểm soát chi tiêu với báo cáo trong Money Lover