Vay mượn là một trong những giao dịch tài chính thường gặp của cuộc sống hàng ngày. Vậy làm thế nào để theo dõi và ghi nhớ các khoản vay nợ một cách dễ dàng?

Tính năng Sổ nợ của Money Lover có thể giúp bạn điều đó!

1. Ghi chép các khoản vay nợ vào Money Lover như thế nào?

Bạn có thể ghi trực tiếp khoản nợ bằng cách nhấn vào nút và gạt sang bên trái để lựa chọn Cho vay/Đi vay và nhập số tiền cùng tên người bạn cho vay hoặc người mà bạn vay tiền.

Hoặc bạn có thể nhập các khoản vay nợ bằng cách chọn menu chính, mục Sổ nợ và thêm khoản vay nợ tương tự như cách thêm trực tiếp từ Sổ giao dịch.

hướng dẫn sử dụng money lover 1

2. Trả nợ/nhận lại tiền thì ghi chép như thế nào?

Để trả nợ, bạn lựa chọn trả tiền hoặc nhận tiền để nhập số tiền.

hướng dẫn sử dụng money lover 1

3. Làm thế nào để trả tiền chéo từ ví này sang ví khác?

Khi bạn vay anh Quang ở ví Cairo nhưng khi trả thì lại dùng tiền ở ví Tiết kiệm, bạn có thể sử dụng chức năng trả nợ liên ví chéo từ ví này sang ví khác.

Hãy chọn giao dịch vay/nợ đó, lựa chọn Đã trả lại và chọn trả từ Ví nào. Lúc này một danh sách các ví bạn sở hữu sẽ hiện ra và bạn tùy chọn trả nợ qua các ví đó.

hướng dẫn sử dụng money lover 1

Đọc thêm:

  1. Tìm hiểu về mục Tổng quan của Money Lover
  2. Kiểm soát chi tiêu với báo cáo trong Money Lover