Posts tagged with ghi nợ


Vay mượn là một trong những giao dịch tài chính thường gặp của cuộc sống hàng ngày. Vậy làm thế nào để theo dõi và ghi nhớ các khoản vay nợ một cách dễ dàng? Tính năng Sổ nợ của Money Lover có thể giúp bạn điều đó! 1. Ghi chép các khoản vay nợ vào Money Lover như thế nào? Bạn có thể ghi trực tiếp khoản nợ bằng…