Posts tagged with quản lý vay nợ


Vay mượn là một trong những giao dịch tài chính thường gặp của cuộc sống hàng ngày. Vậy làm thế nào để theo dõi và ghi nhớ các khoản vay nợ một cách dễ dàng? Tính năng Sổ nợ của Money Lover có thể giúp bạn điều đó! 1. Ghi chép các khoản vay nợ vào Money Lover như thế nào? Bạn có thể ghi trực tiếp khoản nợ bằng…

Thông thường, bạn ghi chép các khoản vay/mượn/nợ của mình vào cuốn sổ tay hoặc ghi chú. Với Sổ nợ của Money Lover, bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn khi nó được liên hệ trực tiếp đến khoản tiền của bạn. Đặt giả sử có 15 triệu, và bạn ghi giao dịch Nợ 500.000 đồng. Như vậy số dư tài khoản của bạn sẽ là…