Thông thường, bạn ghi chép các khoản vay/mượn/nợ của mình vào cuốn sổ tay hoặc ghi chú. Với Sổ nợ của Money Lover, bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn khi nó được liên hệ trực tiếp đến khoản tiền của bạn.

Đặt giả sử có 15 triệu, và bạn ghi giao dịch Nợ 500.000 đồng. Như vậy số dư tài khoản của bạn sẽ là 15,500,000đ.

Trong trường hợp bạn chọn tính các khoản vay/nợ/mượn vào báo cáo, như vậy số tiền bạn có và điều chỉnh số dư sẽ giống nhau.

Tuy nhiên nếu muốn rõ ràng hơn, bạn lựa chọn Không tính vào báo cáo thì số phần số dư bên trên vẫn sẽ là 15 triệu vì đây là số tiền bạn đang có, trong khi ở phần Tổng quan, 500.000 đồng sẽ không được thêm vào và bạn sẽ chỉ thấy 15 triệu - số tiền thực tế bạn là chủ sở hữu.

Danh sách ví liên kết
Số dư chính là số tiền hiện thời bạn đang có

Mỗi lần bạn trả nợ hoặc được người khác trả lại tiền đã vay, số tiền này sẽ luôn tác động đến số dư - số tiền ví bạn đang có để bạn có thể thấy rõ ràng hơn.

Đọc thêm:

  1. Bí kíp lên kế hoạch tương lai hiệu quả
  2. Kiểm soát chi tiêu với báo cáo trong Money Lover