Posts tagged with vay nợ


Thông thường, bạn ghi chép các khoản vay/mượn/nợ của mình vào cuốn sổ tay hoặc ghi chú. Với Sổ nợ của Money Lover, bạn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn khi nó được liên hệ trực tiếp đến khoản tiền của bạn. Đặt giả sử có 15 triệu, và bạn ghi giao dịch Nợ 500.000 đồng. Như vậy số dư tài khoản của bạn sẽ là…