Người dùng có thể chia sẻ Báo Cáo của mình dưới dạng hình ảnh lên các ứng dụng khác.

1. Hướng dẫn cách chia sẻ Báo Cáo

 • Bước 1: Nhấn biểu tượng chia sẻ
 • Bước 2: Chọn Báo Cáo để chia sẻ
 • Bước 3: Nhấn nút chia sẻ
 • Bước 4: Chọn kênh/nền tảng chia sẻ

2. Lưu ý

 • Tính năng chia sẻ chỉ sử dụng được cho Báo Cáo của: Ví Cơ Bản, Ví Liên Kết, Ví Tổng.
 • Chỉ chia sẻ được nội dung: Số dư đầu - Số dư cuối và Thu nhập ròng; Báo Cáo Chi Tiêu; Báo Cáo Thu Nhập.

Xem thêm:

 1. Làm thế nào để truy cập vào tính năng Báo Cáo?
 2. Làm thế nào để chọn Ví cần xem Báo Cáo?
 3. Làm thế nào để lựa chọn khoản thời gian muốn xem Báo Cáo?
 4. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Cơ Bản, Ví Liên Kết, Ví Tiền Mã Hoá
 5. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Tiết Kiệm
 6. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Tín Dụng