• Bước 1: Nhấn vào biểu tượng chuyển đổi Ví trên màn hình chính của tính năng Báo Cáo.
  • Bước 2: Danh sách Ví đang có sẽ xuất hiện. Kéo màn hình lên - xuống để tìm Ví muốn xem Báo Cáo.
  • Bước 3: Nhấn vào Ví muốn xem Báo Cáo để chuyển tới màn hình chi tiết

Xem thêm:

  1. Làm thế nào để truy cập vào tính năng Báo Cáo?
  2. Làm thế nào để lựa chọn khoản thời gian muốn xem Báo Cáo?
  3. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Cơ Bản, Ví Liên Kết, Ví Tiền Mã Hoá
  4. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Tiết Kiệm
  5. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Tín Dụng
  6. Hướng dẫn chia sẻ Báo Cáo