• Bước 1. Mở ứng dụng Money Lover trên điện thoại hoặc máy tính
  • Bước 2. Click vào biểu tượng Báo Cáo
  • Bước 3. Lúc này giao diện chính của tính năng được hiển thị

Làm thế nào để xem báo cáo

Xem thêm:

  1. Làm thế nào để chọn Ví cần xem Báo Cáo?
  2. Làm thế nào để lựa chọn khoản thời gian muốn xem Báo Csáo?
  3. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Cơ Bản, Ví Liên Kết, Ví Tiền Mã Hoá
  4. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Tiết Kiệm
  5. Hướng dẫn xem Báo Cáo Ví Tín Dụng
  6. Hướng dẫn chia sẻ Báo Cáo