Posts tagged with chi tiêu thông minh


Đơn giản bạn không có tài khoản ngân hàng Vậy thì đúng là Ví Liên Kết sẽ không dành cho bạn rồi. Dù cho sự thật là cả thế giới đang chi tiêu qua thẻ ngân hàng và Money Lover đã hỗ trợ đến hơn 20 ngân hàng lớn tại Việt Nam nhưng đối với một người ngoại đạo với ngân hàng như bạn thì đó cũng không là gì…

50/20/30 cách tiết kiệm tiền đơn giản cho người bắt đầu Thông thường chúng ta thường chi tiêu theo không có kế hoạch cụ thể, việc này thường dẫn tới việc các mục tiêu tiết kiệm không đạt được hoặc phải cắt giảm các khoản tiêu dùng khác. Money Lover xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng chức năng Ngân sách trong ứng dụng. Với công cụ…