Posts tagged with ngân hàng


Phân biệt 3 loại thẻ ngân hàng phổ biến Làm thế nào để lựa chọn thẻ ATM tốt nhất ? Trong trường hợp bạn không có thẻ ATM hay không có thẻ ngân hàng, bạn chỉ cần có điện thoại di động là được. Chuyển tiền cho người không có thẻ ATM, tài khoản ngân hàng Nếu bạn đang cần kíp, hãy liên hệ với người thân là chủ tài khoản…