Posts tagged with thẻ ATM


Đôi lúc, chỉ vì một vài sơ sót nhỏ nhớ nhầm số tài khoản mà bạn hay người thân vô tình chuyển nhầm tiền vào một tài khoản khác. Vậy, làm thế nào để lấy lại số tiền đã chuyển nhầm? Hướng dẫn lấy lại tiền khi chuyển khoản nhầm Bước 1: Đến Ngân hàng yêu cầu tra soát chứng từ. Khi bạn phát hiện ra giao dịch bị chuyển…

Phân biệt 3 loại thẻ ngân hàng phổ biến Làm thế nào để lựa chọn thẻ ATM tốt nhất ? Trong trường hợp bạn không có thẻ ATM hay không có thẻ ngân hàng, bạn chỉ cần có điện thoại di động là được. Chuyển tiền cho người không có thẻ ATM, tài khoản ngân hàng Nếu bạn đang cần kíp, hãy liên hệ với người thân là chủ tài khoản…