Posts tagged with phân biệt


Ngày nay, việc nhận lương qua tài khoản ngân hàng hay mua sắm trực tuyến thanh toán bằng thẻ ngân hàng đã trở nên rất phổ biến song có khác nhiều loại thẻ khác nhau và có nhiều người do không biết cách phân biệt nên chưa thể sử dụng hiệu quả các loại thẻ này. Dưới đây là 3 loại thẻ phổ biến mà bạn có thể sẽ nhầm…