Posts tagged with thẻ tín dụng


Khi làm thẻ tín dụng cần những điều kiện gì, chủ thẻ phải đủ 18 tuổi trở lên mới đủ điều kiện để làm thẻ. Những cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. 1. Hạn mức tín dụng của thẻ tín dụng Cũng tùy thuộc vào năng lực tài chính của bạn mà các ngân hàng phát hành cho bạn những…

Ngày nay, việc nhận lương qua tài khoản ngân hàng hay mua sắm trực tuyến thanh toán bằng thẻ ngân hàng đã trở nên rất phổ biến song có khác nhiều loại thẻ khác nhau và có nhiều người do không biết cách phân biệt nên chưa thể sử dụng hiệu quả các loại thẻ này. Dưới đây là 3 loại thẻ phổ biến mà bạn có thể sẽ nhầm…