1.Data aggregation on the Home screen Example data: The selected expense category here is your most frequent spending category, and the total amount you have spent on that category. For example, Food & Beverages spent 54,625 USD. Average 5,567 USD/day: The average amount you have spent on Food & Beverages per day up to the present. Compare the amount spent on Food & Beverages for this…

1.Tổng hợp dữ liệu ở màn Home Dữ liệu ví dụ: Nhóm chi tiêu được chọn ở đây là Nhóm bạn thường xuyên chi tiêu nhất, và tổng số tiền bạn đã chi tiêu cho nhóm đó. Ví dụ ở đây là Food & Beverages đã chi 54.625.000 đ Trung bình 5.567.564 đ/ ngày: Số tiền bạn đã tiêu cho Food & Beverages trung bình…

Kể từ phiên bản 8.4.x, người dùng Premium của ứng dụng Money Lover có thể xuất dữ liệu về giao dịch và các khoản thu-chi lên Google Trang tính. Điều này mang lại nhiều lợi ích hơn so với excel truyền thống như: ✨ Liên kết có thể chia sẻ: Dễ dàng chia sẻ dữ liệu giao dịch của bạn với bạn bè, đồng nghiệp hoặc đối tác thông…

Sau 14 ngày dùng thử Premium, tài khoản của bạn sẽ trở về tài khoản miễn phí. Những tính năng bạn có thể sử dụng sau khi hết hạn dùng thử Premium. 1. Tài khoản miễn phí chỉ được sử dụng MỘT ví. Sau khi hết hạn dùng thử, bạn được chọn một ví bất kỳ làm ví mặc định để tiếp tục quản lý thu chi. Còn nếu muốn…

Sau 1 thời gian chờ đợi, tính năng Gộp nhóm đã quay trở lại từ phiên bản 8.5.x. Để thực hiện gộp nhóm, bạn hãy làm theo các bước sau: Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhóm, chọn nhóm cần gộp. Chọn nhóm muốn gộp từ màn hình quản lý nhóm Bước 2: Tại màn hình Sửa nhóm (của nhóm cần gộp), nhấn Gộp nhóm. Lưu ý:…