Chào các bạn, Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng blog của ứng dụng MoneyLover sẽ chính thức chuyển sang địa chỉ mới từ tháng 09/2024! Ngay từ lúc này, các bạn đã có thể tìm được ở blog mới các nội dung liên quan đến MoneyLover: từ hướng dẫn sử dụng, các cập nhật mới của MoneyLover đến các mẹo sử dụng app cũng như cách quản…

Easily Record Expenses with MoneyLover Assistant Have you ever felt frustrated having to open a mobile app and input expenses, which often involves numerous time-consuming steps? Worry no more! With MoneyLover Assistant, help is right at your fingertips through your browser extension. Convenient and direct on your browser: With MoneyLover Assistant, you can record expenses directly within your web browser. This means you no longer need to switch to your…

👉 Bạn luôn hỏi: tiền lương bay đi đâu hết rồi? 👉 Bạn đau đầu với việc cân đối thu chi trong tháng? 👉 Bạn đang khó khăn phân bổ thu nhập cho chi tiêu, trả nợ vay và tiết kiệm? Bạn muốn bắt đầu quản lý tài chính cá nhân nhưng đang không biết bắt đầu từ đâu? 🤔 Money Lover sẽ giúp bạn bằng việc theo dõi các khoản thu chi hàng…

1.Data aggregation on the Home screen Example data: The selected expense category here is your most frequent spending category, and the total amount you have spent on that category. For example, Food & Beverages spent 54,625 USD. Average 5,567 USD/day: The average amount you have spent on Food & Beverages per day up to the present. Compare the amount spent on Food & Beverages for this…

1.Tổng hợp dữ liệu ở màn Home Dữ liệu ví dụ: Nhóm chi tiêu được chọn ở đây là Nhóm bạn thường xuyên chi tiêu nhất, và tổng số tiền bạn đã chi tiêu cho nhóm đó. Ví dụ ở đây là Food & Beverages đã chi 54.625.000 đ Trung bình 5.567.564 đ/ ngày: Số tiền bạn đã tiêu cho Food & Beverages trung bình…