Bạn có nhiều tài khoản chi tiêu như Tiền sinh hoạt, tiền hàng, tiền trong thẻ ngân hàng... hay bạn làm kế toán hoặc phụ trách nhân sự trong công ty nên có những khoản tiền công ty, tiền sinh hoạt, tiền thẻ ngân hàng...và bạn cần quản lý các khoản tiền đấy rõ ràng hơn.

Bạn hoàn toàn có thể quản lý các khoản tiền đó dễ dàng với Money Lover

1. Tạo các ví dựa theo các tài khoản.trong Money Lover có thể hiểu chính là mỗi khoản tiền bạn chi tiêu và bạn có thể phân loại và đặt tên Ví tùy theo các khoản bạn chi tiêu.

Lấy một ví dụ cho dễ hiểu:

Bạn Minh Anh phụ trách nhân sự của công ty Alpha và bạn cần quản lý những khoản như sau:

  1. Tiền mặt để chi tiêu hàng ngày.
  2. Tiền công ty cho các khoản của công ty.
  3. Tiền trong thẻ Vietcombank và BIDV.
  4. Công tác ở Bangkok, Thái Lan từ tháng 09/2015 - 12/2015.

Như vậy bạn Minh Anh sẽ tạo 4 ví như sau:

hướng dẫn sử dụng money lover 1

Bạn hoàn toàn có thể chủ động sửa tên ví hay thay biểu tượng của ví tùy theo sở thích cá nhân và nhu cầu của bản thân.

2. Tạo ví liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng hoặc dịch vụ.Như ở ví dụ trên cho thấy bạn Minh Anh có sở hữu 2 tài khoản ngân hàng Vietcombank và BIDV. Trường hợp này bạn có thể kết nối trực tiếp với tài khoản trong 2 ngân hàng bạn đang sử dụng để máy tự động ghi chép giao dịch trong 2 tài khoản trên.

hướng dẫn sử dụng money lover 1

Ví liên kết hỗ trợ kết nối 15 ngân hàng tại Việt Nam và nhiều dịch vụ trực tuyến khác như CGV, Uber... Bạn chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản của mình ở dịch vụ đó, ứng dụng sẽ tự động ghi chép tất cả các khoản giao dịch.

3.Phân loại ví theo mục đích sử dụng.Phân tích ví dụ bạn Minh Anh ở công ty Alpha trên với 4 tài khoản sở hữu trên có 4 tài khoản là tiền thực của Minh Anh ( Sinh hoạt phí, Vietcombank, BIDV và tiền khi công tác ở Bangkok) còn tiền ở ví Alpha không phải là tiền của Minh Anh mà là tiền của công ty nên sẽ không tính vào tổng tiền.

Phần Ví của tôi của Money Lover sẽ chia rõ điều này.

Kết luận lại bạn hoàn toàn có thể quản lý các khoản tiền mình trong Money Lover hoàn toàn dễ dàng và đơn giản.

Đọc thêm:

  1. Tìm hiểu về mục Tổng quan của Money Lover
  2. Kiểm soát chi tiêu với báo cáo trong Money Lover